Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Miasta X

I OSK 1798/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-25

6 ww. Regulaminu, uiszczenie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej w pojeździe lub z pojazdu. Ponadto stwierdza się w tym przepisie...
, że takie działanie traktowane będzie jako samowolne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej., W ocenie Rzecznika, żaden ze składników...

II OSK 1651/16 - Wyrok NSA z 2018-05-25

miejscowego;, 8. art. 20, 22 i 32 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 oraz 64 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo...
traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz ograniczania swobody działalności gospodarczej skarżącej Spółki. Przypomnieć należy, że wśród zasad ochrony i kształtowania...

I OSK 1073/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.), czy też nie., W art. 19 ust. 1 u.z.z. ustanowiono obowiązek poddania konsultacji...
ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (...), ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami...

II OSK 1048/13 - Wyrok NSA z 2013-09-27

działalność inwestycyjno-budowlaną, dokonywanie podziałów geodezyjnych, zmian sposobu użytkowania, przeprowadzanie remontów, modernizacji, adaptacji, realizację uzupełnień...
, w tym o charakterze usługowym, gospodarczym oraz określenie procentowe tej części. W przypadku zaś samodzielnych obiektów handlowych (usługowych) parametry i gabaryty takich obiektów...