Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I OSK 756/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy., E. M. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe E. M. z siedzibą w R., ul...
, którzy uzyskali je przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)., Organ...

I OSK 1103/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

r. do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wpłynął wniosek P. M. prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa...
pojazdów, przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zachowują...

I OSK 791/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

badań o rozszerzonym zakresie c, d, e, f., W dniu [...] lutego 2007 r. M. K.-P. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe '[...]' M. K...
, przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808). Dlatego też nie nabyła...

VI SA/Wa 1950/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-18

kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] czerwca 2007 r. E. M. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P. z siedzibą ul. P. [...], [...] R. (dalej jako: skarżąca...
lipca 2004 roku -Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zachowują je nadal., Organ wskazał, że stacja kontroli...

I OSK 883/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

:, Pismem z dnia 14 listopada 2006 r. J. P. i A. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [...] s.c. z siedzibą w L. wystąpili do Dyrektora Transportowego Dozoru...
okręgowej stacji kontroli pojazdów, przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173...

VI SA/Wa 2233/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-05

siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia 14 listopada 2006 r. J. P. i A. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą C, (dalej jako: skarżący...
wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zachowują je nadal., Organ przyznał, że stacja kontroli pojazdów w L. przy ul. D. prowadzona...

VI SA/Wa 909/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-03

. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 72 ust. 1, 2 i 4 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1808) zmieniająca m.in. przepisy ustawy z dnia 27...

VI SA/Wa 2274/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-10

wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Dlatego też nie nabyła uprawnień do wykonywania badań specjalistycznych w zakresie c...
., W ocenie organu, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...

VII SA/Wa 884/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-15

stacji kontroli pojazdów, przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz...
roku - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej., Odwołanie od tej decyzji wniósł P. M. Powołując się na treść art. 83 ust. 1 pkt b ustawy z 20...

VI SA/Wa 258/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-24

wniosek P. M. prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą F. s.c. P. M., E. M. z siedzibą w B., o wydanie poświadczenia zgodności wyposażenia...
z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) zachowują je nadal. Stacja kontroli pojazdów...
1   Następne >   +2   +5   +10   13