Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

I OZ 917/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...
prowadzonej przez S. działalności gospodarczej. W związku z tym, zdaniem składającego zażalenie, wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi jest bezpodstawne., W zażaleniu...

IV SAB/Wa 145/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-13

'umiarkowaną niepełnosprawność na stałe'. Od czerwca 2006r. prowadzi działalność gospodarczą, ale z informacji o obrotach, kosztach i dochodach firmy za 2007r., ze stanem...
rodzinie, prowadzi działalność gospodarczą, ale ze stratą wynoszącą minus 2 516,24 zł (według stanu na miesiąc sierpień 2007r.), nadto w miesiącu sierpniu 2007r. zaciągnął...

IV SO/Wa 124/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-13

bez prawa do renty, choć ma orzeczoną 'umiarkowaną niepełnosprawność na stałe'. Od czerwca 2006r. prowadzi działalność gospodarczą, ale z informacji o obrotach, kosztach...
, iż utrzymuje się z zasiłku w kwocie 444 zł, jaki otrzymuje z ośrodka pomocy rodzinie, prowadzi działalność gospodarczą, ale ze stratą wynoszącą minus 2 516,24 zł (według...

II OSK 963/19 - Wyrok NSA z 2019-05-30

do jej uzyskania, można wydać wizę w innym celu, np. czy stronie która wystąpiła o wizę studencką można wydać np. wizę turystyczną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej...
. na terytorium Polski. Konsul ustalił, że obywatel [...] nie przebywa w Polsce, a dopiero zamierza (w bliżej nieokreślonym czasie i miejscu) założyć działalność...

II OSK 1003/19 - Wyrok NSA z 2019-05-30

. na terytorium Polski. Konsul ustalił, że obywatel [...] nie przebywa w Polsce, a dopiero zamierza (w bliżej nieokreślonym czasie i miejscu) założyć działalność gospodarczą...
w innym celu, np. czy stronie która wystąpiła o wizę studencką można wydać np. wizę turystyczną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub dla członka rodziny...

II OSK 868/19 - Wyrok NSA z 2019-05-30

(w bliżej nieokreślonym czasie i miejscu) założyć działalność gospodarczą w Polsce. Na okoliczność takiego zdarzenia nie przedstawiono jednak żadnych dowodów. Organ...
celu, np. czy stronie która wystąpiła o wizę studencką można wydać np. wizę turystyczną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub dla członka rodziny obywatela UE...

II OSK 867/19 - Wyrok NSA z 2019-05-30

w Polsce, a dopiero zamierza (w bliżej nieokreślonym czasie i miejscu) założyć działalność gospodarczą w Polsce. Na okoliczność takiego zdarzenia nie przedstawiono...
, można wydać wizę w innym celu, np. czy stronie która wystąpiła o wizę studencką można wydać np. wizę turystyczną, w celu prowadzenia działalności gospodarczej...

I OSK 1566/17 - Wyrok NSA z 2019-04-05

lub majątkiem Skarbu Państwa', co oznacza, że jest to prawo do informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego oraz prawo do informacji...
przez WSA w Warszawie, że udostępnienie wnioskowanych dokumentów nie dotyczy informacji o działalności podmiotu wykonującego zadania publiczne i gospodarującego mieniem...

II SAB/Wa 744/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Minister wnosił również o informację nt. obecnego składu zarządu fundacji., W dniu [...] czerwca 2019 r...
Ministerstwo., Z posiadanej dokumentacji wynikało, iż MSZ zwracał się do władz fundacji o nadesłanie sprawozdań z jej działalności:, • [...] czerwca 2007 r. pismo...

II SAB/Wa 255/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
są informacjami o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne i jako takie podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji...
1   Następne >   +2   4