Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

VI SA/Wa 241/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz...
oświadczenie, że zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu biokomponentów, określone...

VI SA/Wa 240/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-03

do rejestru wytwórców. Do wniosku załączyła oświadczenie, że zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania...
z uzasadnieniem wpisu do rejestru wytwórców., We wniosku o wpis do rejestru wytwórców skarżąca zadeklarowała wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania...

VI SA/Wa 948/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-08

. Do wniosku załączył oświadczenie, że zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu...
we wpisie do rejestru wytwórców. We wniosku o wpis do rejestru wytwórców zadeklarował wykonywanie działalności gospodarczej w miejscowości D., Węgry, w zakresie wytwarzania...

VI SA/Wa 3094/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-20

i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2013...
. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) i art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu...

II GSK 523/15 - Wyrok NSA z 2016-10-19

. przedsiębiorca złożył w Agencji Rynku Rolnego wniosek o wpis do rejestru wytwórców. Do wniosku załączył oświadczenie, że zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej w miejscowości D., Węgry w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu biokomponentów pod adresem: .....; natomiast w przypadku magazynowania...

VI SA/Wa 2195/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych 1...
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej: 'K.p.a.'), art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016...

VI SA/Wa 1700/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-12

. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oddala skargę Decyzją z dnia...
z siedzibą w S., utrzymał w mocy decyzję Prezesa Agnecji Rynku Rolnego z dnia [...] kwietnia 2012 r. o zakazie wykonywania działalności gospodarczej., Decyzję wydano...

VI SA/Wa 1227/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-28

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oddala skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją...
. [...] wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich w obiektach produkcyjnych w C. [...], P., Do wydania niniejszych decyzji doszło...

V SA/Wa 1363/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

w dniu 1 stycznia 2013r. zawarła umowę najmu sali bankietowej z G. oraz zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej., Wobec zaprzestania przez Skarżącego prowadzenia...
działalności gospodarczej w ocenie organów niemożliwym stało się utrzymanie celu operacji dlatego też pismem z 16 lipca 2013r. wypowiedziano Stronie umowę., Następnie wobec...

VI SA/Wa 503/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-14

. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie skażania alkoholu...
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku 'L.' Spółka jawna z siedzibą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100