Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 1036/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

kontroli, wobec wniesionego na podstawie art. 84c ust. 1-3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447...
na czynności kontrole, a to na podstawie art. 84c ust. 1-3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm...

II SA/Wa 366/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-18

skarżącego pobiera emeryturę (uprzednio - od 2005 r. otrzymywał świadczenie rentowe)., Od [...] sierpnia 2016 r. skarżący prowadzi własną działalność gospodarczą...
z prowadzonej działalności gospodarczej nie jest podstawą przyznania częściowego umorzenia kredytu studenckiego. Skarżący nie spełnia przesłanek uzasadniających korzystanie...

V SA/Wa 1537/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-06

lub prac w działalności gospodarczej (kryterium 2); wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał...
niespełnienia kryterium 'projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdrożenie wyników tych badań lub prac w działalności gospodarczej...

V SA/Wa 633/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-19

przemiału zbóż, a ta działalność zgodnie z 'Opracowaniem dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach POIG...
. kod Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej: ... - '...' dotyczy działalności wykluczonej z możliwości uzyskania wsparcia w ramach Działania 1.4 POIG - oddalił...

I SA/Wa 576/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

, który jest własnością rodziców jej ojca. Działalność gospodarcza prowadzona przez ojca skarżącej jest mało dochodowa, ponosi więc ona duże koszty utrzymania wspólnego gospodarstwa...
utrzymuje się z jej dochodów z pracy w kwocie [...] złotych miesięcznie oraz dochodów jej ojca uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynoszących wg...

II SA/Wa 256/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-04

pozbawienie uczelni konstytucyjnej autonomiczności,, 6. art. 77 ust. 6, art. 82, art, 83 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 70 ust...
, sportowej, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To zaś oznacza...

II SA/Wa 303/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-02

działalności gospodarczej, w tym pełnienia funkcji reprezentanta spółki handlowej;, - Sądu Rejonowego dla [...] w sprawie składu zarządu Spółki., Do Ministra wpłynęło 17...
2018r. przesłał odpis prawomocnego postanowienia z [...] stycznia 2018r. o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec P. M.., Minister pismem z 26...

V SA/Wa 1800/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

również, że uzyskuje przychody z dotacji statutowej i dotacji celowych oraz z działalności gospodarczej. Środki pochodzące z dotacji mogą zostać przeznaczone jedynie na cele określone...
) ściśle określa przeznaczenie dochodów Instytutu z działalności gospodarczej. Z powołanej regulacji nie wynika możliwość przeznaczania dochodu na opłaty sądowe., Rozpoznając...

II SA/Wa 255/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-05

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 70 ust. 5 Konstytucji RP - przez pozbawienie Wyższej Szkoły [...] w L. autonomii, w tym prawa do jednej...
, rehabilitacyjnej lub diagnostycznej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. To zaś oznacza, że w stosunku...

III OSK 1203/21 - Wyrok NSA z 2022-03-25

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez nadmierne rozszerzenie (o wszystkich nauczycieli) zakresu pojęcia osób pełniących funkcje...
. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, swoim zakresem (art. 2) nie obejmuje szeregowych nauczycieli (innych niż dyrektorzy...
1   Następne >   +2   +5   10