Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury X

I SA/Wa 2093/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-17

decyzji z dnia [...] sierpnia 2004 r. Komisja wskazała, że K. J. prowadzi działalność gospodarczą, która między innymi obejmuje filmowanie techniką video zdarzeń z życia...
Twórców z dnia [...] sierpnia 2004 r. W uzasadnieniu decyzji organ drugiej instancji stwierdził, że K. J. od 1984 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie elektronicznego...

II OZ 809/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

, przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego w Polsce oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych zrzeszonych członków Izby (§ 3 pkt 3 Statutu Izby). Działalność w zakresie...
i Telekomunikacji dla której podstawy działalności określa ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.). Według art. 5 ust. 2 pkt 4 tej ustawy...

II OZ 827/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej skarżących znajdują się w aktach sprawy Komisji Prawa Autorskiego. Postanowieniem z dnia 8 października 2004 r...

II OSK 944/05 - Wyrok NSA z 2006-08-08

Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wyższej Szkoły Działalności Gospodarczej w W. od wyroku...

II OSK 223/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

pomocnicze przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ściana parteru dochodzi bezpośrednio do okapu i w tym miejscu ponad parterem nie ma żadnej innej przestrzeni użytkowej. Dach...

II SAB/Łd 152/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

Stowarzyszenia miałoby osiągnąć, żądając informacji publicznej - żaden z członków Stowarzyszenia nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pracuje w zakładzie lub instytucji...
administracji (do swoistego pieniactwa z wykorzystaniem prawa do informacji); 2) wykorzystania dla celów gospodarczych, zawodowych lub na potrzeby prowadzenia indywidualnych...

I SA/Wa 1613/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-14

decyzji na zalecenia ze Studium jest nieprawidłowe, ponieważ Prezydent Miasta jako reprezentant Skarbu Państwa a także Gminy, nie może prowadzić działalności gospodarczej...
do ponownego uruchomienia młyna'. Studium jest dokumentem pomocniczym dla prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem Miastem. Powołanie się w uzasadnieniu zaskarżonej...

II SAB/Łd 81/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-10

konkretny gospodarczy, zawodowy cel, jaki Stowarzyszenie miałoby osiągnąć, żądając informacji publicznej - żaden z członków Stowarzyszenia nie prowadzi działalności...
gospodarczej oraz nie pracuje w zakładzie lub instytucji związanej z budownictwem, transportem, lub związanej z inną działalnością, jaka miałaby związek z willą R.K. lub innymi...

I SA/Wa 1267/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-24

(spr.) Protokolant Joanna Januszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2005 r. sprawy ze skargi Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej [...] postanowienie...
Izby Gospodarczej [...] z siedzibą w Z. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Kultury z dnia [...] marca 2003 r., nr [...] w sprawie zmiany...

II SA/Wa 408/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-15

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...
działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na:, 1. decyzje administracyjne,, 2. postanowienia wydane w postępowaniu...
1   Następne >   3