Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

VI SA/Wa 2127/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddalono skargę w całości Zaskarżoną decyzją...
z dnia [...] kwietnia 2014 r. Minister Gospodarki na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 poz...

VI SA/Wa 447/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-16

z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę Decyzją z dnia...
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie...

VI SA/Wa 1310/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę w całości Pani...
: [...]) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)., Jako podstawę prawną wskazał art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie...

VI SA/Wa 1661/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę w całości...
Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2015 r. Minister Gospodarki, na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U....

II GSK 443/16 - Wyrok NSA z 2017-11-15

., nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [...] na rzecz...
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej., Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia., I, W dniu 1 grudnia 2010 r...

VI SA/Wa 2219/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-16

z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
z dnia [...] maja 2014 r., nr [...], Minister Gospodarki - działając na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej...

II SA 2103/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-01

ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), spełniający pozostałe warunki określone dla zakładu pracy...
. prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy - Prawo działalności gospodarczej., W dniu [...] stycznia 2003 r. Wojewoda [...] wydał decyzję nr [...], na podstawie...

VI SA/Wa 2039/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

Gospodarki z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 1. uchyla zaskarżoną...
zaskarżoną decyzję w mocy., Organ wskazał, że wykreślającą przedsiębiorcę D. W. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działał na podstawie art. 34 ust. 2...

VI SA/Wa 1860/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

Gospodarki z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala skargę...
, oraz art. 34 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)., Decyzje obu organów zapadły w oparciu...

VI SA/Wa 671/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-15

Ministra Gospodarki z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oddala...
. nr [...] wykreślającą przedsiębiorcę R. J. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: 'CEIDG'). Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 34...
1   Następne >   +2   +5   +10   100