Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

VI SA/Wa 1309/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-20

działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju, w krajach europejskich i krajach pozaeuropejskich oraz pośredniczenia na zlecenie klientów...
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm. - dalej także u.s.dz.g.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy...

VI SA/Wa 2062/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-25

decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym., Skarżący prowadził od dnia [...] października 1991r. zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Prawne...
przedsiębiorstwa, prowadził dodatkowo działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju. Udzielone zezwolenie zostało zmienione decyzją z dnia...

I GSK 2422/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

działalności gospodarczej, nadto nie zrealizował zapisu § 3 ust. 3 pkt 1 umowy o dofinansowanie, czyli wykonania zakresu projektu zgodnie z zestawieniem rzeczowo...
2007-2013' (Dz. U. nr 177 poz. 1371 ze zm.). W opinii Marszałka Województwa beneficjent dopuścił się naruszenia prawa wspólnotowego, zakładając działalność gospodarczą...

VI SA/Wa 1338/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-27

i Pracy z dnia [...] maja 2004 r. nr [...] w przedmiocie wydania opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej...
przez Zarządzającego [...] Specjalną Strefą Ekonomiczną w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie przedmiotowej...

VI SA/Wa 1489/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-15

2000r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej., Jako podstawę prawną wskazał przepis art. 138 § 1 w zw. z art. 127§ 3...
w terminie do [...] grudnia 2001r. działalności gospodarczej w zakresie komputery i inne urządzenia do przetwarzania informacji - na terenie [...] SSE, zatrudnienia co najmniej...

VI SA/Wa 1923/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-28

działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych postanawia odrzucić skargę W dniu 20 września 2004 r. A. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu...
na prowadzenie działalności gospodarczej w organizowania imprez turystycznych, W dniu 14 lutego 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował, do skarżącego...

I OSK 85/07 - Wyrok NSA z 2007-06-01

. 228 § 2 pkt 5 Kodeksu morskiego dochodzi do realnego ograniczenia dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej pilotażu morskiego w określonej formie...
działalności gospodarczej jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 174, poz. 1807)., Zgodnie z jej art. 6 ust. 1 podejmowanie...

VI SA/Wa 418/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-04-20

niejawnym sprawy ze skargi T. G., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] września 2004 r. nr [...] w przedmiocie...
cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych postanawia odrzucić skargę Skarżący - T. G. złożył...

VI SA/Wa 1174/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-09-22

niejawnym sprawy ze skargi I. D. na decyzję Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej...
r. nr [...] w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów...

VI SA/Wa 1241/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-02

. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) po rozpatrzeniu odwołania...
turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268) oraz art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807...
1   Następne >   +2   6