Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Energii X

VI SA/Wa 2316/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie opłaty zapasowej., Wnioskująca Spółka wskazała, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje...
działalnością gospodarczą polegającą na sprowadzaniu tych wyrobów celem ich odsprzedaży, co w ocenie Spółki wynika już z samej nazwy 'handlowiec' oraz z zawartego w art. 2 pkt...

II GSK 3307/17 - Wyrok NSA z 2019-11-05

prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje czasowego, w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, przywozu oleju napędowego na terytorium kraju. Olej służy Spółce...
olej napędowy lub paliwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą polegającą na sprowadzaniu tych wyrobów celem ich odsprzedaży, co w ocenie Spółki wynika...

VI SA/Wa 399/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), zwanej dalej 'u.s.d.g.', w związku z art. 21b ust. 1 i ust. 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy...
, iż prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której nabywa paliwa ciekłe (olej napędowy) od swoich kontrahentów z państw UE innych niż Polska, a następnie sprzedaje...

II GSK 5433/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

zapasowej określonego w art. 21b ust. 1 tej ustawy. We wniosku skarżąca wskazała, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tym, że na zlecenie odbiorców z Polski...
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.; w skrócie: u.s.d.g.) w związku z art. 21b ust. 1 i ust. 14 ustawy o zapasach uchylił...

VI SA/Wa 1912/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych o wydanie pisemnej interpretacji (art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). We wniosku Spółka wskazała...
, w rozumieniu ustawy o zapasach, jest zatem zarówno handlowcem - z tytułu przywozu gazu płynnego LPG, jak również producentem - z tytułu wykonywania działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 109/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-20

, w ten sposób, że:, w przytoczonej definicji handlowca na str. 11 w pierwszym akapicie w zdaniu drugim i trzecim słowa: 'samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu działalność gospodarczą...
w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw.' zastąpił słowami: 'działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw.';, w określeniu Skarżących...

VI SA/Wa 2667/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

, stosownie do art. 2 pkt 16 UKSC, należy rozumieć usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej i została wymieniona...
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:, - wytwarzania ciepła (nr koncesji [...]),, - przesyłania i dystrybucji ciepła (nr koncesji [...]),, 2) E. S.A....

VI SA/Wa 124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-19

przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 r. poz. 650), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 20 sierpnia 2018 r. S. sp. z o.o. z siedzibą w P...
jest polskim podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze paliw ciekłych. W związku z tą działalnością uzyskała m.in. koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC...

VI SA/Wa 2151/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-03

należy natomiast rozumieć usługę, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej i została wymieniona w wykazie usług...
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz świadczy usługi kluczowe: wytwarzanie ciepła, których świadczenie zależy od systemów...

II GSK 1610/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu działalność gospodarczą w zakresie przewozu ropy naftowej lub paliw, b) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka...
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie prowadząc działalności gospodarczej w zakresie przewozu ropy naftowej lub paliw, samodzielnie lub za pośrednictwem...
1   Następne >   +2   +5   +10   12