Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I OSK 363/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

działalności gospodarczej (t. j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 220 poz. 1447 ze zm.) sprzeciwu, a zatem podjęte przez niego czynności kontrole były nielegalne. Zdaniem skarżącej...
o jej odrzucenie, względnie o oddalenie., Sąd I instancji wskazał, że stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą...

III OSK 3610/21 - Wyrok NSA z 2024-02-14

z zaprzestaniem działalności gospodarczej 1 lutego 2019 r. oraz rozpoczęciem 22 stycznia 2019 r. działalności gospodarczej przez jej ojca. Z danych z CEiDG wynika, że zarówno...
u matki, jak i ojca studentki działalność gospodarcza figuruje pod tym samym adresem, także profil tej działalności jest tożsamy. W związku z tym dochód netto na członka...

I SA/Wa 638/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-03

, a także podmioty prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r...
na zasadach określonych w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Z tych uregulowań wynika, że katalog podmiotów mogących ubiegać...

II SA/Wa 2972/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-06

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie: '[...]', prowadzone przez M.C. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M., ul. [...], na [...] Sp...
, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w zakresie: '[...]', prowadzony przez M.C. prowadzącego działalność gospodarczą...

II SA/Wa 2297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania akredytacji oddala skargę. W dniu [...] listopada 2010 r. B. D., prowadząca Szkołę [...] na zasadach działalności gospodarczej...
gospodarczą. Działalność oświatowa, nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, może być podejmowana na zasadach określonych...

II SA/Wa 1592/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków nałożonych...
lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą...

II SA/Wa 1596/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

na ochronę., Podkreślił, że komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w skład struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej...
, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków nałożonych ustawą...

II SA/Wa 1597/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków nałożonych...
lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą...

II SA/Wa 1600/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu...
ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą. Z tego też względu powołanie przez gminę spółki z o.o. w celu prowadzenia przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów należy...

II SA/Wa 1593/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków...
lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą...
1   Następne >   +2   +5   +10   14