Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej i Sportu X

I OSK 950/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

praworządności - wobec istnienia wyraźnej luki prawnej w ustawie o systemie oświaty, ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej...
struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność oświatowa natomiast nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka...

I OSK 948/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

, że komunalna spółka z o.o. wchodzi w skład struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana...
jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków nałożonych ustawą o systemie oświaty, przekazując działalność oświatową...

I OSK 949/14 - Wyrok NSA z 2014-09-03

i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego...
lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą...

I OSK 664/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w skład struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa...
nie może być rozumiana jako 'działalność gospodarcza', zaś jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków nałożonych ww. ustawą o systemie oświaty, przekazując...

I OSK 665/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

odpowiedzialnością wchodzi w skład struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana...
jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków nałożonych ustawą o systemie oświaty, przekazując działalność oświatową...

I OSK 662/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego...
, nie jest działalnością gospodarczą. Z tego też względu powołanie przez gminę spółki z o.o. w celu prowadzenia przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów należy uznać za obejście...

I OSK 666/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

, że komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w skład struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa...
nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu terytorialnego nie może zrzec się obowiązków nałożonych ustawą o systemie oświaty, przekazując...

I OSK 663/14 - Wyrok NSA z 2014-06-05

gospodarczej w przedmiocie prowadzenia przez gminne spółki działalności oświatowej - było oparcie rozstrzygnięcia jedynie na wykładni systemowej., Zablokowanie inicjatywy Gminy...
struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność oświatowa natomiast nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza, a jednostka samorządu...

I OSK 667/14 - Wyrok NSA z 2014-06-11

w skład struktury gminy i ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast działalność oświatowa nie może być rozumiana jako działalność gospodarcza...
, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą. Z tego też względu powołanie przez gminę spółki z o.o. w celu prowadzenia przedszkoli, szkół...

I OSK 1377/06 - Wyrok NSA z 2006-12-05

i przedszkoli jest pozostawiony samodzielnym decyzjom gmin w takim samym stopniu, jak zadania z zakresu gospodarczej działalności gminy. Wynika to z zasadniczej różnicy...
to, że działalność gospodarcza, którą statut Fundacji przewiduje, niesie z sobą - ze swej istoty - ryzyko finansowe., Sąd stwierdził zatem, że kurator oświaty nie przekroczył granic...
1   Następne >   +2   5