Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

IV SA/Wr 398/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-01-20

skarżąca podaje, że należy rozróżnić miejsce prowadzenia szkoły (tak jak miejsce prowadzenia każdej innej działalności gospodarczej) oraz miejsce, w których prowadzone...
). Twierdzenia strony przeciwnej, iż wykładni tej nie można dokonywać w odniesieniu do innych ustaw, w tym w szczególności ustawy Prawo działalności gospodarczej z dnia 19...

I OZ 1261/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-30

, że jest organizacją pożytku publicznego, a przedmiot sprawy związany z prowadzeniem przedszkola nie stanowi działalności gospodarczej zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 7 września...
; z 28 kwietnia 2016 r., II OZ 420/16; z 16 grudnia 2015 r., II OZ 1283/15) i w tym zakresie nie prowadzi działalności gospodarczej., Z centralnej informacji Krajowego...

I SA/Wa 2030/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-19

, że 'Do prowadzenia szkoły lub placówki (...) nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej., Organ II instancji podniósł również, iż nie podejmował...
działalność prowadzona w formie szkoły, placówek lub zespołu szkół lub placówek niepublicznych nie jest działalnością gospodarczą, to tym samym zasad określonych w przepisach...

II SA/Rz 29/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-21

prowadzący działalność gospodarczą, a takim jest Spółka, wydatkuje gromadzone środki pieniężne stosownie do przedmiotu tej działalności. Obowiązkiem jednak takiego...
podmiotu jest to, aby w procedurze planowania wydatków uwzględnić również ewentualność uczestnictwa w procesach sądowych związanych, z prowadzoną działalnością gospodarczą...

II SA/Rz 30/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-21

sądowymi. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a takim jest Spółka, wydatkuje gromadzone środki pieniężne stosownie do przedmiotu tej działalności...
działalnością gospodarczą i poczynić konieczne na ten cel oszczędności., Działalność gospodarcza częstokroć łączy się bowiem z koniecznością inicjowania różnego rodzaju...

II SA/Rz 28/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-21

gospodarczą, a takim jest Spółka, wydatkuje gromadzone środki pieniężne stosownie do przedmiotu tej działalności. Obowiązkiem jednak takiego podmiotu jest to, aby w procedurze...
planowania wydatków uwzględnić również ewentualność uczestnictwa w procesach sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i poczynić konieczne na ten cel...

I OZ 292/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

, że prowadzi działalność gospodarczą, natomiast jego żona J. uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę, zaś syn jest uczniem. Skarżący wyszczególnił również koszty zobowiązań...
za okres ostatnich trzech miesięcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej., W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie M. M. przesłał do Sądu, przy piśmie z dnia...

I OZ 205/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

przekraczające wielokrotność wpisu sądowego niezbędnego do opłacenia skargi kasacyjnej. Ponadto Sąd wskazał, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą wydatkuje...
również ewentualność uczestnictwa w procesach sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i poczynić konieczne na ten cel oszczędności., Na powyższe postanowienie...

I OZ 207/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

podmiot prowadzący działalność gospodarczą wydatkuje gromadzone środki pieniężne stosownie do przedmiotu tej działalności, jednak obowiązkiem takiego podmiotu...
jest to, aby w procedurze planowania wydatków uwzględnić również ewentualność uczestnictwa w procesach sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i poczynić...

I OZ 206/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

działalność gospodarczą wydatkuje gromadzone środki pieniężne stosownie do przedmiotu tej działalności, jednak obowiązkiem takiego podmiotu jest to, aby w procedurze...
planowania wydatków uwzględnić również ewentualność uczestnictwa w procesach sądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i poczynić konieczne na ten cel...
1   Następne >   +2   +5   9