Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Sądownictwa X

II SA/Wa 709/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-06

pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób...
ustawowo i wskazuje przy tym powody tego ograniczenia. Są to: określone w ustawach wolności i prawa innych osób i podmiotów gospodarczych, ochrona porządku publicznego...

II SAB/Wa 85/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-08

sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...
, że prawo dostępu do informacji publicznej wynika z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i obejmuje prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy...

II GW 27/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-27

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku I. J. z dnia 20 września 2018 r. o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie...
wskazuje się, że w kontekście dostępu do służby publicznej jaką jest służba sędziowska, o roszczeniu o uczestnictwo we władczej działalności państwa charakteryzującym...

II GW 28/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-27

po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku K. L. z dnia 20 września 2018 r. o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie...
się, że w kontekście dostępu do służby publicznej jaką jest służba sędziowska, o roszczeniu o uczestnictwo we władczej działalności państwa charakteryzującym...

I OSK 1109/18 - Wyrok NSA z 2019-10-22

prawo obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie...
ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu...

II GW 24/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

w dniu 25 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku G. H. z dnia 19 września 2018 r. o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie...
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 34 § 1 i 2 ustawy o Sądzie Najwyższym) oraz (iv) rozpoczęcia działalności orzeczniczej jako sędzia SN do czasu prawomocnego zakończenia...

II GW 34/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-16

16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku J. B. z dnia 10 października 2018 r. o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie...
zakazanie każdemu z pozostałych uczestników: rozpoczęcia działalności orzeczniczej jako sędzia SN - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie (art...

II GOK 10/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

21 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej odwołania [A.B.] od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018...
, powinna być taka, że opisany wyżej sposób kształtowania KRS zwiększa wpływ Parlamentu na jej działalność oraz wpływa niekorzystnie na jej niezależność, w związku z czym...

II GOK 13/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

21 września 2021 r. przy udziale Prokuratora Krajowego na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej odwołania [A.B.] od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28...

II GOK 11/18 - Wyrok NSA z 2021-09-21

21 września 2021 r. przy udziale Prokuratora Krajowego na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej odwołania [A.B.] od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28...
1   Następne >   3