Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

w dniu 20 listopada 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Z. B. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 maja 2012 r...
administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. (§ 1 art. 3 p.p.s.a.). '§ 2. Kontrola działalności...

II GSK 1232/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi...
publicznej lub innym podmiotem powołanym z mocy ustawy, które to uchybienie miało wpływ na wynik sprawy. Jak stanowi art. 3 § 2 kontrola działalności administracji publicznej...