Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GSK 73/06 - Wyrok NSA z 2006-07-04

, w celu prowadzenia działalności w formach ściśle przewidzianych ustawą, ale uporządkowanie tej dziedziny działalności gospodarczej, która polega na usługowym prowadzeniu...
działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego, jeżeli świadczenie pracy polegało na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,, 5/ osoba...

II GSK 330/08 - Wyrok NSA z 2008-09-11

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 marca 2007...
roku wykonywania działalności doradztwa podatkowego. Zdaniem Sądu, z treści przepisu art. 46a ustawy o doradztwie podatkowym wynika, że uprawnienia KRDP dotyczą wyłącznie...

II GSK 160/09 - Wyrok NSA z 2009-10-21

Kołosowska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej L. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. 113 § 1 k.p.a., datę poprzedzającej decyzji z dnia [...] października 2006 r. na dzień [...] kwietnia 2007 r., Według Rady przedmiotem dotychczasowej działalności...

II GSK 1976/12 - Wyrok NSA z 2014-03-25

Mikucki po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 lipca...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. jest wyrazem nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli działalności administracji publicznej w ramach sprawowanego wymiaru...