Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

VI SA/Wa 148/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-19

, ponieważ nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej powstałej w dniu [...] stycznia 2017 r. dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną...
w zakresie nieprzekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę zależną D. sp. z o.o....

VI SA/Wa 3103/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-28

płatniczych (Dz.U. z 2014 r., 873, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku H. W. prowadzącej działalność gospodarczą wpisaną do Rejestru Biur Usług Płatniczych pod nr [...] (dalej...
na podstawie następujących ustaleń:, W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą [...] maja 2012 r. Strona została wpisana do Rejestru Biur Usług Płatniczych...

II GSK 1494/17 - Wyrok NSA z 2019-05-09

faktycznym i prawnym:, W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 21 maja 2012 r. strona została wpisana do Rejestru Biur Usług Płatniczych., Pismem z 29 grudnia 2014 r...
gospodarczej. W marcu strona osiągnęła dochód w wysokości 1.979 zł z tytułu pobierania emerytury oraz 765,32 zł z działalności gospodarczej (narastająco). Strona...

VI SA/Wa 3676/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

prawnej. Spółka nie przynosi dochodów od 2013 roku. Obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada znaczących aktywów, dlatego nie może uzyskać kredytu...
z zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej i ujemnym saldzie na rachunku bankowym (spowodowanym naliczaniem opłat za prowadzenie tego rachunku) 'bank [...] S.A....

VI SA/Wa 706/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-18

z dnia 20 września 2013 r. skarżący wskazał, że podstawowym i głównym źródłem jego utrzymania są dochody z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podkreślił...
. Skarżący, którego źródłem utrzymania jest prowadzona działalność gospodarcza nie ma środków finansowych na spłatę zasądzonych rat, co oznacza konieczność zaciągnięcia...

VI SO/Wa 5/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-08

, że jest jedynym żywicielem rodziny. Osiąga miesięczny dochód z tytułu umowy o pracę w kwocie 9 000 złotych brutto oraz z tytułu działalności gospodarczej w wysokości 300 złotych...
prowadzonej działalności gospodarczej jego dochód sięgnął kwoty 10 044 złotych (przy przychodzie na poziomie 67 600 złotych i kosztach jego uzyskania wynoszących 57 556 złotych...

I OSK 1068/15 - Wyrok NSA z 2017-02-03

publicznego. Przepisy Konstytucji RP (art. 2, art. 22), jak również Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej gwarantują...
bowiem obywatelom swobodę działalności gospodarczej oraz działanie organów administracji publicznej w sposób przewidywalny i budzący zaufanie do organów władzy publicznej...

VI SA/Wa 2241/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

., M. N., A. S., H. B., M. A., P. N., L. T., M. S. i A. S., B. F., A. F., P. J., J. S., T. B. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S. T. B., K. R., M. S., J. R., D...
. S., L. G. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 'O.' L. G., I. J., M. M., J. K., L. B., J. B., N. sp. z o. o. z siedzibą w W., M. K. prowadzący działalność...

II SA/Wa 1722/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Konstytucji RP (art. 2, art. 22), jak również Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gwarantują bowiem obywatelom swobodę...
działalności gospodarczej oraz działanie organów administracji publicznej w sposób przewidywalny i budzący zaufanie do organów władzy publicznej., Jego zdaniem...

VI SO/Wa 5/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

, że jest jedynym żywicielem rodziny. Osiąga miesięczny dochód z tytułu umowy o pracę w kwocie 9.000 zł brutto oraz z tytułu działalności gospodarczej w wysokości 300 zł...
działalności gospodarczej jego dochód sięgnął kwoty 10.044 zł przy przychodzie na poziomie 67.600 zł i kosztach jego uzyskania wynoszących 57.556 zł. Z wyjaśnień skarżącego...
1   Następne >   +2   +5   +10   41