Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Bankowego X

VI SA/Wa 527/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

- oferty B., co stanowi ograniczenie swobody prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. W sferze tej swobody mieści się również niczym nieskrępowany dobór partnerów...
' wyboru kasy będą mogły dokonać w ściśle określonym przypadku. W takiej sytuacji w ogóle nie można mówić o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej., Jednocześnie kasy...

II GSK 343/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-28

Gospodarczej sprawy o sprostowanie niedokładności w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt II GSK 343/07 po rozpoznaniu skargi...

II GSK 483/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

gospodarczej, pozostaje w sprzeczności zarówno z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i art. 6 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz...
Lissowski po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S. K. O.-K. im. S. K. W. we W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 115/07 - Wyrok NSA z 2007-08-29

Sagan po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej B. S. w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
prowadziłby do istotnego ograniczenia uprawnień nadzorczych i kontrolnych Rady Nadzorczej nad działalnością Banku i w konsekwencji nie gwarantowałby bezpieczeństwa...

VI SA/Wa 617/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-05

Spółdzielczy w T., zobowiązała kuratora do składania Komisji Nadzoru Bankowego kwartalnych sprawozdań ze swojej działalności oraz wskazała na jego uprawnienia sformułowane w art...
może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i zasad działalności banku. Pani S. C. od 1986 r. związana jest z sektorem...

II GSK 343/07 - Wyrok NSA z 2008-01-24

po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Banku Spółdzielczego w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
programu postępowania naprawczego przez Bank Spółdzielczy w T. oraz zobowiązała kuratora do składania KNB kwartalnych sprawozdań z działalności. Drugą decyzją...