Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Akredytacyjna X

VI SA/Wa 1342/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

nadzoru, zarejestrowanego pod numerem [...] i analizie akt sprawy oddalił odwołanie., Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco., Działalność akredytowana...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola...