Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II OSK 2663/17 - Wyrok NSA z 2018-04-18

fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może nastąpić stosownie do art. 42 § 1 k.p.a. 'w miejscu pracy' oraz utożsamianie pojęcia 'miejsca pracy' z miejscem prowadzenia...
działalności gospodarczej;, b) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 42 § 1 k.p.a. w zw. z art. 43 k.p.a. oraz w zw. z art. 45 k.p.a., poprzez przyjęcie...

VII SA/Wa 2263/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-27

, prowadzona jest przez skarżącego jako osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą. Skarżący nie mógł działać przez przedstawiciela a pełnomocnika nie ustanowił. Wobec...
doręczone skarżącemu w dniu 2 lipca 2012 r., Tymczasem z materiału dowodowego sprawy wynika, że skarżący jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą...

II SA/Gd 191/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-07

, majątku i dochodach, danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nadesłanych dokumentów referendarz sądowy ustalił...
z 2007 r., którego zakup sfinansowała kredytem bankowym i którego nie wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej., Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą...

II SA/Gd 589/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

budynku, oraz K. L. (M., S. s.c.) - osobie prowadzącej działalność gospodarczą w budynku, użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w R., przy ul. P. - jako domu...
musi być uzgodniony na piśmie z wydzierżawiającym, celem zameldowania czasowego. Organ stwierdził również, że R. L. prowadzi działalność gospodarczą w przedmiotowym budynku...

II OSK 1553/13 - Wyrok NSA z 2013-07-03

. L. (... s.c.) - dzierżawcy budynku, oraz K. L. (M., S. s.c.) - osobie prowadzącej działalność gospodarczą w budynku, użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego...
; każdy podnajem musi być uzgodniony na piśmie z wydzierżawiającym, celem zameldowania czasowego. Organ stwierdził również, że R.L. prowadzi działalność gospodarczą...

II SA/Rz 1524/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-04-11

, lecz miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownik, który odebrał decyzję był do tego upoważniony, złożył decyzję na biurku, a skarżący zapoznał się z jej treścią...
potwierdzone, a fakt że nie przebywał w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz w miejscu zamieszkania nie ma w sprawie znaczenia. Postanowienie zostało...

II SA/Gd 191/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-11

co miesiąc dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 2500 zł a jako zobowiązania i stałe wydatki wskazała: spłata kredytu zaciągniętego na samochód - 800...
potwierdzenia opłaty polisy ubezpieczenia samochodu., Dodatkowo, referendarz sądowy, na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP ustalił...

II SA/Gd 538/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-17

stanowiący wyposażenie mieszkania oraz sprzęt transportowy niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Skarżący posiada wobec gminy zadłużenia i są prowadzone...
przeciwko niemu egzekucje. Środki z prowadzonej działalności gospodarczej przeznacza na utrzymanie siebie i rodziny oraz na prowadzoną działalność usługową., Referendarz sądowy...

II OSK 2582/13 - Wyrok NSA z 2015-05-26

naruszenie art. 156 § 1 pkt 7 K.p.a. w zw. z art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 79a ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności...
w zw. z art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. z art. 79a ust. 6 i 7 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zw. § 10 ust. 2 pkt 4...

II SA/Gd 538/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-22

samotnie, mając na utrzymaniu trójkę dzieci. Źródłem utrzymania rodziny są jego dochody z działalności gospodarczej, które przeznacza na siebie i rodzinę, jednak ich wysokości...
do prowadzenia działalności gospodarczej (nie wskazano jaki). Wnioskodawca wskazał, że jest zadłużony wobec gminy, prowadzone są przeciwko niemu egzekucje., W związku z powziętymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   24