Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Żandarmerii Wojskowej X

II SA/Wa 1823/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

w [...] batalionie [...] w R. Prowadzi również działalnością gospodarczą - jednoosobowe przedsiębiorstwo '[...]' oraz posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń...
jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony i przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie...

II OSK 1654/17 - Wyrok NSA z 2019-05-16

podhalańskich w R. oraz prowadzącego działalnością gospodarczą - jednoosobowe przedsiębiorstwo 'S.', do posiadania broni palnej do celów szkoleniowych, wskazując w niej określone...
do 7,62 mm. Jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadzona przez skarżącego, nie jest publiczną lub niepubliczną placówką lub ośrodkiem w świetle art. 68a ust. 5 ustawy...

II OSK 1351/20 - Wyrok NSA z 2020-09-23

albo do zaprzestania działalności gospodarczej). Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2019 r., sygn. akt [...], Sąd Rejonowy [...] w [...] Wydział Karny, na podstawie art. 249 § 1...

II SA/Wa 723/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-23

publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych...
z art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje...

II SA/Bd 986/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

w [...], a zatem pozostawał - zgodnie z Planem przydziałów gospodarczych Ministra Obrony Narodowej - na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej...
swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:, Sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji...

II SA/Bd 992/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-05-12

w [...], a zatem pozostawał - zgodnie z Planem przydziałów gospodarczych Ministra Obrony Narodowej - na zaopatrzeniu logistycznym Jednostki Wojskowej...
stanowisko w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:, Sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej...

II SA/Wa 816/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107, z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości, m.in. przez kontrolę działalności...
działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne w myśl art. 3 § 2 P.p.s.a. Rozkaz wydany na podstawie art. 115 ust. 3 ustawy pragmatycznej...