Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy X

II SA/Bd 829/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wezwania do zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 1...
[...] w przedmiocie wypowiedzenia umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wezwania do zwrotu środków na podjęcie działalności...

II SAB/Wa 112/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

oraz ewentualne inne koszty;, 5. (we wniosku odpowiednio 11) danych, dotyczących przedsiębiorców, którzy w 2008 r. i 2009 r. prowadzili działalność gospodarczą...
, z wykorzystaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych jednorazowo przez Powiatowy Urząd Pracy w [...] dla bezrobotnych na podjecie działalności gospodarczej (w oparciu o art. 46...

II SA/Bd 1097/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej zostało sporządzone zgodnie z umową z dnia 10 listopada 2005 r. postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia...
[...] w przedmiocie informacji, że wypowiedzenie umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej zostało sporządzone zgodnie z umową z dnia 10...

V SA/Wa 1756/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-10

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
dla mikro i małego przedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zze⁴ ustawy z 2 marca 2020 r...

II SA/Rz 1657/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-20

na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dofinansowanie stanowisk pracy oraz kwotach możliwych do otrzymania dotacji. Tożsamy wniosek zawarty został w piśmie z dnia 20...
się dopiero po 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie podano, że o środki takie może ubiegać się jedynie osoba posiadająca status bezrobotnego...

II SA/Bd 1193/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 1 sierpnia 2006 r. Anna C. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
[...] 2005 r., Nr [...] w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie jest czynnością o charakterze publicznoprawnym...

V SA/Wa 1171/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-10-06

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oznacza to, że właśnie w tej - cywilnoprawnej sferze - ustawodawca chciał pozostawić sprawy, które w ten sposób uregulował...

II SA/Bd 1194/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

przyznanej kwoty wynikającej z umowy w sprawie przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia...
bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie jest czynnością o charakterze publicznoprawnym a tylko taka czynność podlega kontroli sądów. Strona umowy...

II SA/Bd 1098/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zawartej między Prezydentem Miasta G. a skarżącą nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia...
działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018) przyznanie bezrobotnemu...

II SA/Bd 1195/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-18

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej nie jest czynnością o charakterze publicznoprawnym a tylko taka czynność podlega kontroli sądów. Należy wskazać...
bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz...
1   Następne >   2