Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

II SA/Gl 1152/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Gospodarczej jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń, tj. na ulicę [...] w B. Po przybyciu na miejsce, okazali K. M...
m.in.: naruszenie przez organ kontroli art. 79 ust. 6 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorcy, tj. brak...

II SA/Gl 1153/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-17

Działalności Gospodarczej jako adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń, tj. na ulicę [...] w B. Po przybyciu na miejsce, okazali I. M...
zarzucając m.in.: naruszenie przez organ kontroli art. 79 ust. 6 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poprzez niewłaściwe oznaczenie przedsiębiorcy, tj...

II SA/Go 534/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-11-17

. poz. 2140, dalej jako - u.t.d.) nałożył na A.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F. karę pieniężną w wysokości 1000 zł. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
przewozu drogowego na potrzeby własne na trasie [...]. Przewóz wykonywano na rzecz i w imieniu przedsiębiorcy - A.K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F...

III SA/Wr 1205/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-18

w przedsiębiorstwie do [...] lipca 2015 r. informując, że [...] lutego 2015 r. zawiesiła działalność gospodarczą w firmie P.H.U. 'A', a [...] marca 2015 r. wykreśliła tą...
[...] lipca 2015 r., powołując się na nieprowadzenie działalności gospodarczej od dnia [...] marca 2015 r., wniosła o weryfikację i korektę podanego w zawiadomieniu zakresu...

VI SA/Wa 1543/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-14

cywilnej, która stanowi formę prowadzenia gospodarstwa rolnego. W związku z tym nie prowadzi on działalności gospodarczej i winien być traktowany jako rolnik...
może być kwalifikowana jako działalność gospodarcza, jeśli jest działalnością zarobkową, a więc, nie wykonywaną wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb. Rolnik prowadzący taką...

VI SA/Wa 2056/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-15

administracyjnego ustalono, iż J. Z. prowadzi gospodarstwo rolne, a także jest wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadząc firmę pod nazwą 'C.' dla sprzedaży...
określonej w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Kierujący pojazdem pomagał J. Z. sezonowo w pracach polowych, a w dniu kontroli prowadził pojazd...

II SA/Rz 1210/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-16

Transportu Drogowego z dnia [...] lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej -skargę oddala- Przedmiotem skargi P.P., prowadzącego działalność gospodarczą...
został tymczasem nabyty w celu jego dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej przez P.P. działalności gospodarczej. Strona trudni się m.in. sprzedażą takich pojazdów...

II SA/Go 754/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-04

z [...] kwietnia 2014 r. nr [...] nałożył na A.F. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 'M' A.F., karę administracyjną w wysokości 10 000 zł z uwagi...
udostępnienie obiektu siedziby i wszystkich pomieszczeń w których prowadzi działalność gospodarczą bądź przechowuje mienie przedsiębiorstwa. Odwołująca wskazała...

VI SA/Wa 120/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-13

działalność gospodarczą pod nazwą F. karę pieniężną w wysokości 8.000 zł za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji., W uzasadnieniu podał między innymi...
działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, pn. F. Karę pieniężną w wysokości 8.000 złotych organ nałożył na w/w przedsiębiorców za wykonywanie transportu...

VI SA/Wa 723/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-03

wszystkie posiadane dokumenty, w tym zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kartę opłaty za przejazd po drogach krajowych, list przewozowy...
. o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wynika, iż skarżący B. R., działając pod nazwą Firma R. z siedzibą w [...], przy ul. [...], prowadzi działalność...
1   Następne >   +2   +5   +10   100