Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol

II SA/Bk 860/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-20

przez A. K. (prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: K. z siedzibą w B.). W kontroli uczestniczyli dwaj funkcjonariusze Policji oraz właściciel lokalu. W wyniku...
, wskazując, że ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzone na mocy § 10 ust. 9 rozporządzenia RM narusza art. 22 Konstytucji RP, bowiem przyjęta technika...

IV SA/Po 394/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-24

Konstytucji, ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Ogólne zasady rozdziału...
wolności działalności gospodarczej (TK-Kp 1/09)., Artykuł 31 ust. 3 Konstytucji stanowi, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw...

VII SA/Wa 278/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-18

działalności gospodarczej, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] września 2014 r. o odmowie...
służbowe, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz poinformowali o przysługujących mu prawach i obowiązkach wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

VII SA/Wa 276/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-09

., dalej: k.p.a.)- postępowania w sprawie wszczętej na skutek sprzeciwu złożonego w trybie art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przez [...] Company Sp...
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w [...] wpłynął sprzeciw z dnia [...] sierpnia 2014 r. w trybie art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, na czynności...

III SA/Wr 353/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-12

o swobodzie działalności gospodarczej sprzeciw do prowadzonych czynności kontrolnych podnosząc, że w trakcie prowadzenia kontroli został zgłoszony sprzeciw i wbrew art. 84c...
, art. 83 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej., W złożonym zażaleniu pełnomocnik skarżącej spółki zarzucił naruszenie szeregu przepisów...

II SA/Po 334/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-28

z 2011 r. nr 212, poz. 1263, z późn. zm.), art. art. 84c ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn...
, w którym działalność gospodarczą prowadzi spółka A, która wniosła sprzeciw na podstawie art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, formułując szereg opisanych przez organ...

II SA/Po 1216/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-29

wskazał, iż sprzeciw wniesiony został na podstawie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn...
§ 1 k.p.a. i naruszenie art. 6, 7 i 8 k.p.a., naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. oraz art. 81 k.p.a., naruszenie szeregu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej...

II SA/Po 1293/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-22

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i zarzucał naruszenie w toku przeprowadzanej kontroli...
. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art. 126k.p.a. oraz naruszenie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - art. 84c ust. 5, ust. 10, art. 79g., Wielkopolski Państwowy...

II SA/Bk 729/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-13

administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za złamanie w dniu [...] marca 2021 r. ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej...
za niezastosowanie się w dniu [...] marca 2021 r. do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionego w stanie epidemii, tj. zakazu prowadzenia...

II SA/Bk 730/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-13

administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za złamanie w dniu [...] marca 2021 r. ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej...
pieniężną za niezastosowanie się w dniu [...] marca 2021 r. do czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej ustanowionego w stanie epidemii, tj. zakazu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100