Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-10-26

posiada działkę o pow. 828 m2 wraz z budynkiem (w budowie) i zniszczonym budynkiem gospodarczym, wykorzystywaną wyłącznie na cele działalności gospodarczej, samochód osobowy...
kredytu na działalność gospodarczą. Skarżąca wskazała następnie, że w okresie od stycznia do lipca 2011 r. uzyskała dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-19

o pow. 828 m2 wraz z budynkiem (w budowie) i zniszczonym budynkiem gospodarczym, wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz samochód osobowy...
A., rocznik 1997. Dodała, że posiada dewizy w kwocie 3.730,09 USD - blokadę na rachunku bankowym jako zabezpieczenie kredytu na działalność gospodarczą., Ponadto skarżąca...

II SA/Wr 746/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-09

². Stan konta 6,40 zł. Brak przedmiotów wartościowych powyżej 3000 Euro. Prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, która przynosi miesięcznie stratę 201,15 zł...
. i 2014 r., z których wynika, że w roku 2013 działalność gospodarcza przyniosła stratę w wysokości 50504,78 zł, zaś w 2014 r. - 49903,74 zł przy przychodach w kwocie...

II SA/Bk 43/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-02-13

utrzymania rodziny stanowi działalność gospodarcza prowadzona przez wnioskodawczynię (przynosząca straty) oraz dochód uzyskiwany przez E. K. z tytułu prowadzenia...
. Skarżąca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą 'D.' w D. C. Gospodarstwo rolne - własność E. K. ma powierzchnię [...] ha przeliczeniowego ([...] ha użytków rolnych...

VIII SA/Wa 132/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-20

oraz przychodem z działalności gospodarczej - [...] zł przy kosztach uzyskania przychodów - [...] zł. Załączył zawiadomienie komornika sądowego o terminie opisu...
ze złożonych dokumentów skarżący poza zatrudnieniem na umowę o pracę prowadzi również działalność gospodarczą i choćby z tego powodu twierdzenia, jakoby nie posiadał...

II SA/Bk 124/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-05-10

mówić w tym przypadku o innej funkcji użytku gruntowego, niż wykorzystanie do prowadzonej działalności gospodarczej., Organ przytoczył przepis art. 2 ustawy o swobodzie...
działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.) i stwierdził, że przepis ten należy interpretować mając na uwadze fakt, iż podmiot eksploatujący...

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-22

. W jego uzasadnieniu wskazała, że posiada stratę z prowadzonej działalności gospodarczej za 2012 rok w wysokości 12.776 zł, którą pokrywa z środków pochodzących...
gospodarczej, kosztów leczenia oraz kosztów utrzymania. Podała, iż posiada działkę o powierzchni 828 m², wykorzystywaną wyłącznie na cele działalności gospodarczej...

III SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-08

wnioskodawczyni jest jej świadczenie emerytalne ok. 1.600 zł miesięcznie oraz dochody z działalności gospodarczej, wnioskodawczyni dysponuje także majątkiem w postaci...
majątku oprócz nieruchomości o powierzchni 828 m2 wykorzystywanej wyłącznie na cele działalności gospodarczej z budynkiem w budowie. W odpowiedzi na wezwanie referendarza...

II SA/Bk 43/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-11

(19 lat). Źródło miesięcznego utrzymania rodziny stanowi działalność gospodarcza prowadzona przez wnioskodawczynię (przynosząca straty) oraz dochód uzyskiwany przez E. K...
działalność gospodarczą pod nazwą 'D.' w D. C. Gospodarstwo rolne - własność E. K. ma powierzchnię 1,0461 ha przeliczeniowego (3,2259 ha użytków rolnych). Dodatkowo...

II SA/Wr 746/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-25

, którego nie są w stanie sprzedać, oraz dwóch samochodów, które stanowią środek trwały spółki, w ramach której prowadzą działalność gospodarczą, marki Skoda Octavia i Opel Vectra...
działalności gospodarczej w kwocie 87,38 zł, koszty ich bieżącego utrzymania ponosi ich bliska rodzina, natomiast swoją działalność gospodarczą finansują dzięki kredytom...
1   Następne >   +2   +5   +10   40