Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 334/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-21

przez wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którego wysokości nie podał oraz dochód uzyskiwany przez żonę z tytułu umowy o pracę i własnej działalności...
, mieszkania o powierzchni 50 m ², które spłaca z kredytu, oraz samochodu osobowego marki Citroen C 4, wziętego w leasingu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej...

II OZ 912/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

uzyskiwany przez wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którego wysokości nie podał oraz dochód uzyskiwany przez żonę z tytułu umowy o pracę i własnej...
działalności gospodarczej w wysokości około 3.000 zł miesięcznie., Wnioskodawca podał, że jest współwłaścicielem domu o powierzchni 178 m², nieruchomości rolnej o powierzchni...

VII SA/Wa 861/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

działalności gospodarczej uzyskała przychód za rok 2011r. 'w wysokości 23.298,02 złotych', ponosząc koszty uzyskania przychodów w kwocie 44.966,87 złotych. Dochód...
.), należało je wyszczególnić i podać ich wysokość. Nadto, wezwano do podania wysokości dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej z trzech ostatnich...

VII SA/Wa 1755/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-09

się możliwość prowadzenia funkcji usługowej oraz nieuciążliwej działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem...
parkingowych, składowania odpadów itp., prowadzona działalność gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - GINB...

II SA/Lu 955/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

. oraz [...] maja 2021 r. organ nie potwierdził, żeby w budynku wykonywane były czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na naprawie agregatów...
pozwolenie na budowę. Jego właściciel prowadzi natomiast działalność gospodarczą, której podstawowym elementem jest naprawa i konserwacja maszyn (urządzeń chłodniczych...

VII SA/Wa 334/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

. Źródłem utrzymania wnioskodawcy i jego rodziny jest dochód uzyskiwany przez wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którego wysokości nie podał...
oraz dochód uzyskiwany przez żonę z tytułu umowy o pracę i własnej działalności gospodarczej w wysokości około 3.000,00 złotych miesięcznie., Wnioskodawca podał...

II SA/Po 1210/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-29

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.), w zakresie dotyczącym kontroli przedsiębiorców, wskazując...
działalności gospodarczej, dotyczących kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, wyjaśniono, że kontrole przeprowadzane przez organy nadzoru budowlanego I i II instancji...

II GSK 629/15 - Wyrok NSA z 2016-10-12

gospodarczej poprzez przyjęcie, że skarżący prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobywania żwiru, mimo, że wydobywanie tej kopaliny nie miało charakteru zarobkowego...
uzyskania odpowiedniej głębokości tworzonych stawów (1,5 m) nie może być interpretowane jako czynności w ramach działalności gospodarczej., W odpowiedzi na skargę Samorządowe...

II SA/Gl 628/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-07

od inwestora zgodnego z pozwoleniem na budowę sposobu użytkowania budynku gospodarczego. Wyjaśnił, że budynek jest wykorzystywany do prowadzenia działalności produkcyjnej...
a piły nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pomieszczenie to było w przeszłości wykorzystywane jako warsztat, jednakże z chwilą...

VII SA/Wa 2655/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-28

z tytułu działalności gospodarczej wynoszącego w 2011r. 53,48 złotych miesięcznie. Wnioskodawca podał, że jego miesięczny dochód z tytułu renty w 2010 r. wynosił 874,96...
złotych, a z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2010 r. 59,71 złotych, natomiast w 2009r. 810,15 złotych z tytułu renty zaś z działalności gospodarczej 69,75...
1   Następne >   +2   +5   +10   100