Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kolejnictwa X

II SAB/Ol 62/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-10-20

władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego...
. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), dalej jako: 'p.p.s.a.', sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki przewidziane...