Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

VI SA/Wa 1463/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-20

o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając ww. wniosek wskazano, iż jedynym źródłem dochodów strony skarżącej jest prowadzona działalność gospodarcza...
może nie przywrócić stanu sprzed egzekucji. Działalność gospodarcza prowadzona przez stronę wymaga ciągłych nakładów finansowych, tzn. wydatki na paliwo, ubezpieczenie, przeglądy...

VI SA/Wa 1752/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

. zm., dalej: 'rozporządzenie nr 889/2008'), po rozpatrzeniu odwołania R.W., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą R. (nazywanego dalej 'skarżący') od decyzji...
r. Nr [...]), Z materiału dowodowego sprawy wynikało, że skarżący prowadził działalność gospodarczą pod nazwą 'R.', [...] (przed zmianą w dniu 7 czerwca 2010 r...

VI SA/Wa 1308/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-02

[...]. Ponadto w powyższym okresie [...] skarżący Z. Z. uzyskał z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dochód w wysokości 26.435,96 zł przy przychodzie...
18.907 zł za rok podatkowy 2005 [...] do kwoty, 21.291 zł [...]., Nadto Z. Z. nadal prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą [...]. Powyższa działalność przyniosła...

VI SA/Wa 1306/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-02

[...]. Ponadto w powyższym okresie [...] skarżący Z. Z. uzyskał z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dochód w wysokości 26.435,96 zł przy przychodzie...
18.907 zł za rok podatkowy 2005 [...] do kwoty, 21.291 zł [...]., Nadto Z. Z. nadal prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą [...]. Powyższa działalność przyniosła...

VI SA/Wa 1307/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-02

[...]. Ponadto w powyższym okresie [...] skarżący Z. Z. uzyskał z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dochód w wysokości 26.435,96 zł przy przychodzie...
18.907 zł za rok podatkowy 2005 [...] do kwoty 21.291 zł [...]., Nadto Z. Z. nadal prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą [...]. Powyższa działalność przyniosła...

VI SA/Wa 1805/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-22

odwołania strony - p E. W. (strony, przedsiębiorcy, właścicielki ubojni), prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: U. - [...], od decyzji [...] Wojewódzkiego...
. 80 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), W uzasadnieniu przypomniano...

VI SA/Wa 573/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

. O., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 'Z.', ul. [...] w [...] (dalej jako: skarżąca, strona) karę pieniężną w wysokości...
. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 r., poz. 1829, ze zm.)., Do powyższych rozstrzygnięć doszło w następujących okolicznościach faktycznych i stanie prawnym...

VI SA/Wa 2106/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

działalność gospodarczą lecz nie, osiąga z tego tytułu dochodu (w takim przypadku Sąd wezwał skarżącego do przedłożenia odpisu ostatniej deklaracji o wysokości dochodu...
(straty) z prowadzonej działalności gospodarczej osiągniętego od początku bieżącego roku podatkowego),, b) skarżący nie prowadzi już działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2105/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

działalność gospodarczą lecz nie, osiąga z tego tytułu dochodu (w takim przypadku Sąd wezwał skarżącego do przedłożenia odpisu ostatniej deklaracji o wysokości dochodu (straty...
) z prowadzonej działalności gospodarczej osiągniętego od początku bieżącego roku podatkowego),, b) skarżący nie prowadzi już działalności gospodarczej...

VI SA/Wa 2107/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-11

działalność gospodarczą lecz nie, osiąga z tego tytułu dochodu (w takim przypadku Sąd wezwał skarżącego do przedłożenia odpisu ostatniej deklaracji o wysokości dochodu...
(straty) z prowadzonej działalności gospodarczej osiągniętego od początku bieżącego roku podatkowego),, b) skarżący nie prowadzi już działalności gospodarczej...
1   Następne >   +2   +5   +10   54