Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-16

., sygn. akt I GZ 1/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl)., Przyznania prawa pomocy nie uzasadnia wykazana strata z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na koniec...
działalność gospodarczą na co wskazują powyższe przychody i koszty uzyskania przychodu oraz nadesłane deklaracje podatku VAT za II i III kwartał 2017 r. z wykazaną wartością...

IV SAB/Wr 354/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

działalność gospodarczą z nieruchomościami czy osobie prywatnej znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, a posiadającej nieruchomość na przykład mieszkanie., Odmowa...
nie uzasadnia wykazana strata z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na koniec listopada 2017 r. w wysokości -[...]zł (według bilansu, pasywa rubryka nr VI, k- 86) i strata...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej., Stwierdził...
, iż nie wykorzystuje tych nieruchomości ani do działalności rolniczej, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać...

II OSK 21/15 - Wyrok NSA z 2016-10-26

działalności gospodarczej. Budynek hali nie upamiętania żadnego zdarzenia, zatem nie ma żadnej wartości historycznej, ani naukowej czy estetycznej. Jej wyposażenie...
objęto elementy kultury materialnej pochodzące z różnych okresów działalności Stoczni, reprezentujących zróżnicowane walory architektoniczne, stan zachowania i wartość...

II SAB/Gd 105/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-10

w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych:, Wnioskiem z dnia 4 marca 2019 r. R. K., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą '[..]' działający we własnym...
w rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 marca 2019 r. R. K., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą '[..]', który działał na zlecenie skarżącej spółki, dotyczącego wydana decyzji...

II OW 132/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

na potrzebę ochrony takich wartości konstytucyjnych jak: prawo własności, wolność działalności gospodarczej. Zezwolenie na usunięcie drzewa jako administracyjnoprawna forma...
na określoną czynność lub działalność danego podmiotu (J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 293)., Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r...

II OW 130/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

takich wartości konstytucyjnych jak: prawo własności, wolność działalności gospodarczej. Zezwolenie na usunięcie drzewa jako administracyjnoprawna forma reglamentacji korzystania...
lub działalność danego podmiotu (J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 293)., Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody...

II OW 131/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

jak: prawo własności, wolność działalności gospodarczej., Zezwolenie na usunięcie drzewa jako administracyjnoprawna forma reglamentacji korzystania z zasobów przyrody łączy...
. Zimmermann wskazuje istotne cechy zezwolenia, jakimi są przyznane uprawnienia określonemu podmiotowi, bądź zgoda na określoną czynność lub działalność danego podmiotu...

II OW 129/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

może być dopuszczalne ze względu na potrzebę ochrony takich wartości konstytucyjnych jak: prawo własności, wolność działalności gospodarczej. Zezwolenie na usunięcie drzewa...
podmiotowi, bądź zgoda na określoną czynność lub działalność danego podmiotu (J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2008, s. 293)., Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy...

II OW 18/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

własności, wolność działalności gospodarczej. Zezwolenie na usunięcie drzewa jako administracyjnoprawna forma reglamentacji korzystania z zasobów przyrody łączy...
. Zimmermann wskazuje istotne cechy zezwolenia, jakimi są przyznane uprawnienia określonemu podmiotowi, bądź zgoda na określoną czynność lub działalność danego podmiotu (J...
1   Następne >   3