Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej X

II FSK 1409/05 - Wyrok NSA z 2006-11-16

nieruchomości i praw majątkowych były przychodami z działalności gospodarczej. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, iż zakup kilkudziesięciu mieszkań, a następnie zbywanie...
. Działanie podatnika miało charakter zaplanowanego, ciągłego przedsięwzięcia, którego cechy świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu /obrotu...

I FSK 1532/10 - Wyrok NSA z 2011-10-04

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095, (dalej: u.s.d.g.) poprzez prowadzenie drugiej kontroli w tym samym...
grudnia 2008 r. o swobodzie działalności gospodarczej poprzez przekroczenie czasu trwania kontroli., 2.2. Postanowieniem Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej umorzył...

II FSK 905/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm., dalej: 'u.s.d.g.') bowiem organ podjął i wykonał czynności kontrolne pomimo braku zawiadomienia...
organu samo wszczęcie postępowania kontrolnego, które nie jest kontrolą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie powoduje biegu terminów określone...

II FSK 360/08 - Wyrok NSA z 2009-07-14

fizycznych za 2002 i 2003 r. Klub, będący stowarzyszeniem kultury fizycznej, prowadzącym działalność gospodarczą, istniał jako podmiot prawny, posiadający osobowość prawną...
. Obowiązujące w dniu wydania decyzji z dnia 18 listopada 2004 r. przepisy prawa nie przewidywały żadnych sankcji dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność...

II FSK 359/08 - Wyrok NSA z 2009-07-14

dochodowy od osób fizycznych za 2002 i 2003 r. Klub, będący stowarzyszeniem kultury fizycznej, prowadzącym działalność gospodarczą, istniał jako podmiot prawny, posiadający...
go z właściwego rejestru. Klub, który w dniu wydania decyzji ostatecznych, tj. 18 listopada 2004 r., był stowarzyszeniem kultury fizycznej prowadzącym działalność gospodarczą...

FZ 5/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-21

podatkowym PIT-36 za 2000 r. [...] wykazał dochód w kwocie 4.883,90 zł, stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 43.729,61 zł, w zeznaniu podatkowym...
PIT-37 za 2001 r. wykazał dochód w wysokości 75.550,10 zł, a za 2002 r. dochód w wysokości 30.221,50 zł., W ocenie Sądu prowadząc działalność gospodarczą w znacznych...

FZ 20/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-22

gospodarczą., W zażaleniu na powyższe postanowienie Spółka podniosła, że działalności gospodarczej nie prowadzi już od stycznia 2001 r., a jej majątek został zajęty. Wobec...
. (...) skarżąca podała, że 'od miesiąca stycznia 2001 r., nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej', a zabezpieczenie dokumentów i komputerów Spółki, oraz aresztowanie...

II FSK 363/11 - Wyrok NSA z 2012-09-28

ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155., poz. 1095, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako 'u.s.d.g...
', w zw. z art. 64 ust. 2 i art. 72 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz...

FZ 16/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-10

gospodarczego i realizacji bieżących płatności. Spółka straciła kontrahentów i płynność finansową; banki przejęły jej majątek. W toku działalności Spółka zatrudniała 50-70...
działalność gospodarczą w znacznych rozmiarach powinien zarezerwować określone środki na prowadzenie procesu sądowego, przewidując możliwość realizacji swoich praw...

II FSK 1390/16 - Wyrok NSA z 2018-06-06

. [...]'. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż działalność kantorowa wykonywana przez przedsiębiorców stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustaw podatkowych, a wysokość...
określonych podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach...
1   Następne >   +2   +5   7