Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I SA/Wa 2804/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, firma [...]-[...] Biuro [...] K. K. zaprzestała działalności gospodarczej w dniu...
[...] grudnia 2018 r. Firma ta, jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą z dniem [...] grudnia 2018 r, przekształciła...

IV SA/Wa 976/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-10

. Kontrola ta wykazała, iż ze względu napełnione funkcje w administracji zawiesił on swoją działalność gospodarczą i w okresie od lipca 1994r. do dnia 1 kwietnia 1998r...
, w sprawie działalności zawodowej geodety uprawnionego dotyczą braku przekazania zaległych prac geodezyjnych z lat prowadzonej działalności gospodarczej oraz ujawnienia w wyniku...

IV SA/Wa 678/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-18

prowadzonej działalności gospodarczej oraz ujawnienie w wyniku przeprowadzonej kontroli szeregu wad i nieprawidłowości z wybranych losowo 6 dokumentacji przekazanych...
popełnione w tym samym czasie. Ponadto zaznaczył, iż ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje...

IV SA/Wa 773/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

wymienił dochód ojca z emerytury w wysokości 1531,55 i działalności gospodarczej w wysokości 2100, 00 zł miesięcznie oraz emeryturę matki w wysokości 917,84 zł miesięcznie...
),, 5) złożenia wyjaśnień dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez ojca skarżącego. Wyjaśnienia te powinny być wsparte stosowną dokumentacją: zaświadczeniem...

IV SA/Wa 281/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-23

geodezyjnych i kartograficznych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz...
przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.), Nie stanowi...

IV SA/Wa 1394/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-06

podstawowych osnów geodezyjnych (wykazu danych charakterystycznych dla podstawowej osnowy) dla 77 punktów osnowy, do potrzeb związanych z działalnością gospodarczą...
działalnością gospodarczą. Omawiany przepis nie wyłącza bowiem, co oczywiste, aby wykonawca realizował zlecenie bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podmioty...

IV SA/Wa 303/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-13

tej ustawy czynności wznowienia znaków granicznych dokonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki wymienione w art. 11 ustawy na zlecenie i koszt...
., W uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia zaznaczył, że wykonanie pomiarów geodezyjnych może zostać zlecone podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie geodezji poprzez...

VI SA/Wa 3657/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-29

i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania...
obejmuje prowadzenie tych prac. Oznacza to, iż prace geodezyjne mogą wykonywać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie geodezji. Stwierdził...

IV SA/Wa 293/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-12

geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot...
wykonywania działalności gospodarczej, jako materiał geodezyjny i kartograficzny podlegający przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dlatego...

VI SA/Wa 1579/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-23

, że orzecznictwo i piśmiennictwo w sposób jednoznaczny wskazuje, że dla ustalenia wzorca należytej staranności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje...
należytej staranności należy dokonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe uwzględniając zawodowy charakter...
1   Następne >   +2   +5   10