Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

II GSK 1615/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-14

zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą...
Gospodarczej skargi kasacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w M. z siedzibą w Ł. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2017 r...

II GW 10/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2011 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ś. z dnia [...] sierpnia 2010 r...
działalności danej dorosłej osoby fizycznej., Mając powyższe na uwadze nie można przyjąć, iż w przypadku B. L. jest to miejscowość w powiecie grudziądzkim, skoro...

II SAB/Ol 145/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-14

kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki przewidziane w ustawie, zaś kontrola tej działalności, zgodnie z § 2 pkt 8 tego artykułu, obejmuje orzekanie...
informacji publicznej, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego...