Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

II SA/Bd 228/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-01

administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, stosując środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy...
administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Oznacza to, że Sąd rozpatrując skargę ocenia, czy zaskarżona decyzja...

II GZ 20/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej...
organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona, właściwym do rozpoznania przedmiotowej sprawy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w W.. Wobec...