Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

III SA/Wa 508/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

obowiązku określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej z zastosowaniem współczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a...
i dziejami Polski, a także przyciągnie do tej tematyki młodych ludzi. Podstawową działalnością gospodarczą prowadzoną przez M. jest odpłatne udostępnienie zgromadzonych...

I SA/Kr 376/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-12

. na podstawie prewspółczynnika ustalonego jako udział wykorzystania Centrum K. na cele działalności gospodarczej w ogólnym wykorzystaniu tego obiektu., We wniosku...
i ulepszeniami Centrum, jako udział wykorzystania Z do celów działalności gospodarczej w całości jego wykorzystania (do celów działalności gospodarczej dla potrzeb VAT...

I SA/Gl 1475/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-11

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) związanych z projektami realizowanymi przez spółkę w Polsce, a także braku prawa do odliczenia podatku naliczonego...
od podmiotów zagranicznych niemających siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zarejestrowanych jako podatnicy VAT w innych państwach Unii...

I SA/Ke 431/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-01-16

., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania prowadzonej przez Muzeum działalności za działalność gospodarczą...
, gdyż są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Na gruncie prawa konkurencji Muzeum jest traktowane, jako przedsiębiorstwo prowadzące...

I SA/Kr 670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-20

ustalonego odrębnie dla każdej Szkoły, jako iloczyn udziału wykorzystania Obiektów sportowych na cele działalności gospodarczej w ich ogólnym wykorzystaniu., W przedmiotowym...
statutową, prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT m.in. w zakresie wynajmu Obiektów sportowych. Przykładowo Szkoły dokonują wynajmu takich obiektów...

I SA/Bk 1286/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-04

gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być prowadzona w szczególności w zakresie...
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,, - świadczenia usług przez pracownie techniczne Teatru., Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane...

III SA/Wa 1433/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł, z wpływów z prowadzonej przez Muzeum działalności gospodarczej., Strona prowadzi działalność gospodarczą...
finansowe uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań statutowych. Muzeum prowadzi działalność gospodarczą dokonując nabycia towarów...

I SA/Bk 1286/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-16

, Teatr może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność, o której mowa w zdaniu...
z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Teatru. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie...

III SA/Wa 1860/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-14

z działalności gospodarczej Skarżącego będzie wykorzystywany w celu finansowania jego działalności statutowej., Wnioskodawca wskazał, że planuje prowadzić działalność...
gospodarczą, która będzie polegała na umożliwieniu wstępu i zwiedzania obiektów muzeum w zamian za opłatę w postaci biletu. Działalność ta będzie podlegała opodatkowaniu...

I SA/Sz 847/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-17

się wykonywania przez skarżącego działalności innej niż działalność gospodarcza, której celem będzie wypełnienie misji skarżącego zgodnie z jej statutem. Możliwe...
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Innymi słowy, jakkolwiek obiekt będzie służył działalności gospodarczej to aspekty tej działalności Centrum przenikają...
1   Następne >   +2   +5   +10   100