Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I OSK 2005/06 - Wyrok NSA z 2008-01-25

koszty przewiózł je w dniu [...] lipca 2005 r. własnym samochodem. Działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego nie mógł wykonywać, ponieważ zawiesił...
drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej niespełniający warunków wskazanych w pkt 4 tego artykułu, wymaga...

II GPS 3/13 - Uchwała NSA z 2014-01-13

Administracyjnego: 'Czy na odmowę rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst...
na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.) nie przysługuje skarga...

I SA/Bk 68/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-26

drukarskich należy uznać za działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest przy tym, na jaki cel uzyskane z tej działalności przychody były przeznaczone. Wojewódzki Sąd...
, ponieważ prowadziła w tym czasie działalność gospodarczą i nie prowadziła rejestrów towarów zwolnionych od należności przywozowych. Organ podkreślił...

III SA/Gd 295/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-29

własność A. U. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' z siedzibą we W., W dniu 28 marca 2011 r. do Urzędu Celnego w G. wpłynął sprzeciw A. U., prowadzącego...
działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' we W., wobec podjęcia i wykonywania przez Naczelnika Urzędu Celnego czynności kontrolnych. W uzasadnieniu sprzeciwu...

I SA/Wr 474/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-11

[...]r., z którego wynika, iż spółka cywilna PPHU A' została wykreślona z urzędu z ewidencji działalności gospodarczej z dniem [...]r. Natomiast spółka jawna PPHU...
listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) - w skrócie ustawa z dnia 19 listopada 1999 r., w związku z art. 1a ust. 1 i 3 ustawy z dnia...

III SA/Gd 294/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-09-29

Celnego w S. przeprowadzili kontrolę podmiotu urządzającego gry na terminalach komputerowych. Podmiotem kontrolowanym była T. Ż. prowadząca działalność gospodarczą...
rzeczowe., W dniu 28 marca 2011 r. do Urzędu Celnego w S. wpłynął sprzeciw A.U., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' we W., wobec podjęcia...

III SA/Gd 479/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-22

działalność gospodarczą pod nazwą [...] z siedzibą w L., W następstwie przedmiotowej kontroli zostały zatrzymane jako dowody rzeczowe dwa terminale internetowe do gry...
., W dniu 4 sierpnia 2011 r. do Urzędu Celnego w S. wpłynął sprzeciw A. U., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' we W., wobec podjęcia i wykonywania...

II SA/Sz 880/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-17

działalność gospodarczą pod nazwą Firma A., karę pieniężną w wysokości [...] zł za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji., Od powyższej decyzji M.B....
mają zastosowanie przepisy tej ustawy. Według organu odwoławczego podmiotem, który wykonywał przewóz ww. dniu był M.B., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma A., albowiem...

II SA/Bd 1168/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-02

(Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy) 100 (sto) złotych tytułem nadpłaconego wpisu. W dniu [...] czerwca 2011 r. A. U. prowadzący działalność gospodarczą...
, zdaniem skarżącego, naruszył art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095; ze zm.). Skarżący...

II SA/Gl 62/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-02

, który miał mu przywieść zakupione przez niego drzwi garażowe. D.J. prowadzi zaewidencjonowaną działalność gospodarczą pod nazwą [...]z siedzibą przy ul. [...]w P., nie posiada...
. transport bram garażowych nie miał żadnego związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie pozostawał bowiem z nią w jakimkolwiek związku faktycznym i prawnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100