Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

II FSK 1651/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

cechy działalności gospodarczej, które są wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51...
do wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie do wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) przychodów ze sprzedaży...

II FSK 1652/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

działalności gospodarczej, które są wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz.307...
w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej a nie do wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) przychodów ze sprzedaży...

I SA/Wr 63/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

(K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji, czy zawarta 10 kwietnia 2012 r...
ich w sposób częstotliwy i zorganizowany. Podatnika definiuje się w związku z podjęciem działalności gospodarczej, a zatem prowadzenia zawodowo działalności gospodarczej w danym...

I SA/Wr 64/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

jest to czy pożyczkodawca (K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał, jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji, czy zawarta...
i zorganizowany. Podatnika definiuje się w związku z podjęciem działalności gospodarczej, a zatem prowadzenia zawodowo działalności gospodarczej w danym zakresie, tj...

I SA/Wr 61/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

działalności gospodarczej pożyczkodawcy, a tym samym niezastosowanie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zarzuciła rażące braki w materiale dowodowym, co skutkowało...
sporne jest to czy pożyczkodawca (K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji...

I SA/Wr 62/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji, czy zawarta 10 marca 2012 r. umowa...
ich w sposób częstotliwy i zorganizowany. Podatnika definiuje się w związku z podjęciem działalności gospodarczej, a zatem prowadzenia zawodowo działalności gospodarczej w danym zakresie...

I SA/Wr 60/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-04-18

działalności gospodarczej pożyczkodawcy, a tym samym niezastosowanie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Zarzuciła rażące braki w materiale dowodowym, co skutkowało...
sporne jest to czy pożyczkodawca (K. J.) udzielając skarżącej pożyczki działał jako przedsiębiorca - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji...

I SA/Gd 304/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-25

przychody z tytułu:, 1. działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą Biuro Nieruchomości E. E. P., które poddał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
działalności gospodarczej. Zdaniem organu odwoławczego za powyższym przemawiają następujące okoliczności:, Podatnik dokonał dwóch wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji...

II FSK 3613/18 - Wyrok NSA z 2021-07-07

(która została przekształcona w Spółkę), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w dniu 31 października 2013 r. nabyła certyfikaty inwestycyjne Distressed Assets serii...
.) - dalej: 'u.o.i.f.'. W ocenie Strony, o tym czy realizacja praw z papierów wartościowych, jakimi są certyfikaty inwestycyjne, jest przychodem z działalności gospodarczej...

I SA/Wr 307/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-08-27

), ponieważ najem (dzierżawa) nieruchomości wykonywane były w sposób spełniający wszystkie przesłanki uznania ich za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z 26...
) nieruchomości należy zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.., W odwołaniu od tej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100