Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

II SA/Ol 1105/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-07

jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku...
Rzeczpospolitej Polskiej nie nakazuje i nie zobowiązuje osób ubogich do prowadzenia działalności gospodarczej czy rolnej oraz uzależnia prawo pomocy do nakazu wyzbywania...

II SA/Ol 1107/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-20

, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych...
uprawnej.' Podniósł, iż nie wykorzystuje tych nieruchomości ani do działalności rolniczej, ani do działalności gospodarczej, gdyż wiązałyby się z tym koszty...

II SA/Ol 307/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-11-28

z którymi jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą organu podatkowego oraz w ewidencji podatników podatku...
Rzeczpospolitej Polskiej nie nakazuje i nie zobowiązuje osób ubogich do prowadzenia działalności gospodarczej czy rolnej oraz uzależnia prawo pomocy do nakazu wyzbywania...

II SAB/Ol 91/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność...
gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody w sprawie, o które Sąd jednak nie wystąpił. Dodatkowo zwrócił uwagę, że ustanowienie...

II SAB/Ol 54/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie...

II SA/Ol 254/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-12

z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią...

II SAB/Ol 61/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-19

z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią...

II SA/Ol 417/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-06

specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody...

I OSK 89/15 - Wyrok NSA z 2016-10-14

oraz art. 299 k.s.h. W uzasadnieniu wskazała, że za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej...

II SA/Sz 192/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej 'P.p.s.a.') sprowadzają się do kontroli działalności administracji...
1   Następne >   2