Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SO/Ol 16/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-03

specjalnych produkcji rolnej, jak również w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą, a także zaświadczenie o dochodach za '[...]', zgodnie z którym dochód wnioskodawcy...
od niego materiału dowodowego. Przyczyną odmowy przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie nie było bowiem prowadzenie przez skarżącego działalności gospodarczej...

I OZ 834/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-13

, że nie figuruje w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej, jak również w ewidencji osób prowadzących działalność...
gospodarczą, a także zaświadczenie o dochodach za 2011 r., zgodnie z którym dochód wnioskodawcy w 2011 r. wyniósł 336,43 zł. Zdaniem skarżącego wymienione zaświadczenia...

II SA/Ol 707/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody w sprawie, o które Sąd jednak nie wystąpił. Dodatkowo zwrócił uwagę...

II SAB/Ol 69/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą...

II SAB/Ol 75/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia...

II SAB/Ol 68/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia...

II SAB/Ol 76/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia...

II SAB/Ol 31/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

fizycznych z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia...

II SAB/Ol 15/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-05

specjalnych produkcji rolnej i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody...

II SAB/Ol 16/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-20

i że nie figuruje w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. W ocenie skarżącego wymienione zaświadczenia stanowią istotne dowody w sprawie, o które Sąd...
1   Następne >   +2   +5   7