Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Go 676/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-25

Jednostki Wojskowej z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przez żołnierza zawodowego oddala skargę. Dnia...
[...] lutego 2009 r. ppor. W.W. wystąpił z wnioskiem do Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] o wyrażenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej. W uzasadnieniu swojego...

II SAB/Łd 204/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

skarżący argumentując, iż informacje związane z udzieleniem zgody przez Dowódcę Jednostki Wojskowej na podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej...
na podjęcie zatrudnienia bądź prowadzenie działalności gospodarczej podkreślając, iż wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej objęte były informacje związane...

II SAB/Łd 205/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej stanowią informację publiczną. Powołał się na poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji...
zgody na podjęcie zatrudnienia bądź prowadzenie działalności gospodarczej podkreślając, iż wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej objęte były informacje związane...

I OSK 3185/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

lub prowadzenie działalności gospodarczej stanowią informację publiczną. Powołał się na poglądy judykatury i treść regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej...
na podjęcie zatrudnienia bądź prowadzenie działalności gospodarczej podkreślając, iż wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej objęte były informacje związane z uzyskaniem...

I OSK 3184/15 - Wyrok NSA z 2017-07-19

, iż informacje związane z udzieleniem zgody przez dowódcę jednostki wojskowej na podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej stanowią informację publiczną...
zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.), regulujących kwestię udzielenia żołnierzowi zgody na podjęcie zatrudnienia bądź prowadzenie działalności gospodarczej...

II SAB/Łd 125/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

Jednostki Wojskowej na podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej stanowią informację publiczną. W dalszej argumentacji M. M. przedstawił liczne...
. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1414 ze zm.) regulujących kwestię udzielenia żołnierzowi zgody na podjęcie zatrudnienia bądź prowadzenie działalności gospodarczej podkreślając...

II SAB/Łd 126/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

związane z udzieleniem zgody przez Dowódcę Jednostki Wojskowej na podjęcie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej stanowią informację publiczną. W dalszej...
prowadzenie działalności gospodarczej podkreślając, iż wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej objęte były informacje związane z uzyskaniem przez wskazanych we wniosku...

I OSK 1242/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W świetle ust. 5 omawianego przepisu powyższe świadczenie pieniężne ustala...
lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W art. 119a ust. 1...

II SA/Go 152/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-05-07

, a jedynie pod tym adresem prowadzi działalność gospodarczą. Już na etapie postępowania sądowego, w odpowiedzi na skargę organ starał się wyjaśnić, że także osoba, która w danym miejscu...
prowadzi działalność gospodarczą koncentruje swoje życie w tym właśnie miejscu, co uzasadnia uznanie matki odwołującego się za dorosłego domownika w rozumieniu art. 43...

IV SA/Wr 508/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-18

pomniejszony o koszty jego uzyskania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej; wynagrodzenie brutto ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku...
oraz utracony dochód z działalności gospodarczej, uregulowanego w art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku, w której stwierdzono, iż przepisy powołanej ustawy nie nawiązują...
1   Następne >   +2   5