Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 2154/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

z [...] stycznia 2001 r. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynikało, że przedmiotem tej działalności jest, m.in. prowadzenie biura porad prawnych - pisanie pism...

II SA/Wa 2112/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-29

gospodarstwie domowym wraz z żoną, a na dochód rodziny składa się emerytura jego w wysokości 6.330 zł, emerytura jego żony w kwocie 2.700 oraz dochody z jego działalności...
gospodarczej w wysokości 4.000 zł, łącznie 13.030,00 zł netto. Podniósł, że do stałych kosztów utrzymania rodziny należą opłaty mieszkaniowe - 900 zł, spłata rat kredytu...

II SA/Wa 684/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

służby wojskowej postanawia: odrzucić skargę W dniu 3 lipca 2014 r. M. S. został skierowany przez Komendanta Wojskowego Oddziału Gospodarczego w [...] do Rejonowej...
działalności administracji publicznej w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a p.p.s.a. Oznacza...

II SA/Wa 230/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-27

lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066) sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności...
, w dyspozycji. Oznacza to, że skarżący nadal pozostawał na zaopatrzeniu finansowo-gospodarczym Jednostki Wojskowej [...] i dowódca tej jednostki sprawował władztwo...