Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I SA/Sz 891/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-14

sierpnia 2016 r. przedstawiono następujący stan faktyczny., Strona prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Strona wskazała...
od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości [...] zł za 1 m2 powierzchni, wprowadzona została stawka podwyższona dla gruntów...

III SA/Wa 1918/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-29

w zakresie stosowania prawa podatkowego odnośnie stawek podatku od nieruchomości będących w posiadaniu A. czasowo niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej...
nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i nie będą wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej przez dłuższy czas...

II FSK 1014/15 - Wyrok NSA z 2017-05-30

i opłatach lokalnych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
, czy też przystosowywać terenu do prowadzenia działalności gospodarczej (np. utwardzenie terenu, doprowadzenie drogi, budowa obiektów budowlanych, magazynowanie towarów...

I SA/Po 778/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-03

[...] września 2020 r. wniosku o wydanie interpretacji, skarżąca wskazała, że jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, który prowadzi działalność gospodarczą...
nie została nabyta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie stanowi składnika majątku przedsiębiorstwa i nie była wykorzystywana na potrzeby związane z tą...

II FSK 1991/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

: 'uchwała')., W przedmiotowej uchwale, oprócz podstawowej stawki podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości...
0,73 zł za 1 m2 powierzchni, wprowadzona została stawka podwyższona dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej...

III SA/Po 301/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-04

lokalnych., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków...
działalności gospodarczej (np. utwardzenie terenu, doprowadzenie drogi, budowa obiektów budowlanych, magazynowanie towarów). Z drugiej strony na Wnioskodawcę nałożono obowiązek...

III SA/Wa 2351/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

odnośnie stawek podatku od nieruchomości będących w posiadaniu Agencji czasowo niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej., Z przedstawionego we wniosku stanu...
posiada kilka lokali mieszkalnych i kilka lokali użytkowych, które od dłuższego czasu nie są wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Agencja...

I SA/Sz 1243/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-18

działalność gospodarczą m.in., w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym oprócz wytwarzania...
, dalej zwana: 'uchwała'). W przedmiotowej uchwale, oprócz podstawowej stawki podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Ol 541/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-01-11

w deklaracjach na podatek od nieruchomości jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki dla budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej...
ścieków, związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym, czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991...

III SA/Wa 2162/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-09

działalności gospodarczej będzie grunt bezpośrednio zajęty pod panele fotowoltaiczne oraz infrastrukturę towarzyszącą, w zw. z wyłączeniem urządzeń przesyłowych...
przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie grunt bezpośrednio zajęty...
1   Następne >   +2   +5   +10   67