Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

II SAB/Lu 53/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-08

., poz. 2167 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych...
wojewódzkich sądów administracyjnych sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, a także prawidłowości zastosowania...

III OSK 403/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

postępowania. Ponieważ, co do zasady, postępowanie administracyjne zmierzać ma do wydania decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty, działalność organu powinna...
współżycia społecznego i w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem przyznania prawa do lokalu odmówił stronie skarżącej prawa do zajmowania lokalu...