Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 537/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-25

gospodarczą. Działalność ta była wspólną działalnością gospodarczą jej męża i Wnioskodawczyni pierwotnie formalnie zarejestrowaną na imię i nazwisko męża ('P. B...
zaczęła prowadzić wspólną działalność gospodarczą wraz mężem - ale już na własne imię i nazwisko z początkiem września 2014 r. Wnioskodawczyni zaczęła prowadzić wspólną...

II SA/Wr 1269/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta W. z [...]. Nr [...]dotyczącej wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z [...]prowadzonego przez Urząd...
Miasta W. pod Nr [...]. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w W. dokonano wpisu...

II SA/Wr 730/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

gospodarczej oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. decyzją z [...]Nr [...], wydaną na podstawie art. 88e ust. 2 ustawy z 19 listopada 1999r. Prawo działalności...
do ewidencji działalności gospodarczej nr ew. [...]z dnia [...]w części dotyczącej B.G. W uzasadnieniu wskazało, że dnia [...]w ewidencji działalności gospodarczej...

IV SA/Wr 391/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika, że w okresie od dnia 6 marca 2001 r. do dnia 7 lutego 2017 r. strona posiadała wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
, ponieważ na podstawie wypisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ustalono, że od dnia 6 marca 2001 r. strona posiadał...

I SA/Wr 1819/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-31

, polegającej na nie zgłoszeniu w podatku od nieruchomości prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomnianą wyżej decyzją z dnia [...] r. organ podatkowy pierwszej instancji...
jest działalność gospodarcza w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (wynajem pokoi gościnnych). W czasie kontroli obiekt był zapełniony gośćmi. Ponadto obiekt ten do marca 2013 r...

IV SA/Wr 253/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-26

między innymi oświadczenie, że nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej., Natomiast w dniu 2 grudnia 2015 r. pozyskano dokument z Centralnej Ewidencji...
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, z którego wynika, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2003 r. do dnia 22 października 2013 r. posiadał wpis...

IV SA/Wr 273/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

się w Powiatowym Urzędzie Pracy we W. w dniu 28.03.2013 r. W dniu rejestracji zainteresowany oświadczył, że nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej...
podjęcia zatrudnienia. W dniu zaś 13.12.2017 r. organ pierwszej instancji pozyskał z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydruk...

IV SA/Wr 272/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

, że nie złożył wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wobec czego decyzją Prezydenta Miasta W. nr [...] z dnia [...].02.2015 r. uznano skarżącego za osobę...
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydruk, z którego wynika, że od dnia 01.05.1994 r. skarżący posiadał jednak wpis do ewidencji działalności...

IV SA/Wr 74/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-09

nowych okoliczności faktycznych, potwierdzonych informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z której wynika...
, że w okresie od dnia 1 czerwca 1990 r. do dnia 9 września 2016 r. strona posiadała aktywny wpis do ewidencji działalności gospodarczej., Decyzją z dnia [...] listopada 2016 r...

III SA/Wr 31/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

Województwa D. (Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich) odmówił przyznania N. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'A' przyznania pomocy, o którą ubiegała...
zobowiązany jest do wykonywania działalności gospodarczej, co oznacza, że brak jest możliwości zawieszenia działalności gospodarczej przez którykolwiek z podmiotów będących...
1   Następne >   +2   +5   +10   100