Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Sz 796/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-21

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 ze zm...
nie rozpoczęcia prowadzenia przez nią planowanej działalności gospodarczej, w związku z otrzymaną propozycją objęcia stanowiska skarbnika Gminy, a tym samym nie prowadzenia...

I SA/Sz 361/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

(od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2 oraz budowli o wartości [...] zł). Spółka zaznaczyła, że kwota podatku została w całości...
przewidzianą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. grunty związane ze zlikwidowaną linią kolejową o powierzchni [...] m2, za okres od stycznia...

I SA/Sz 362/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2 oraz budowli o wartości [...] zł). Spółka zaznaczyła, że kwota podatku została zapłacona...
przewidzianą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, m.in. grunty związane ze zlikwidowaną linią kolejową o powierzchni [...] m2, za okres...

I SA/Sz 360/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

(od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2 oraz budowli o wartości [...] zł). Spółka zaznaczyła, że kwota podatku została w całości...
przewidzianą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej m.in. grunty związane ze zlikwidowaną linią kolejową o powierzchni [...] m2, za okres...

I SA/Sz 364/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

działalności gospodarczej o powierzchni 102.750 m2 oraz budowli o wartości [...] zł)., W ocenie spółki, grunty i budowle po zlikwidowanej linii kolejowej...
, które nie są i nie mogą być wykorzystane do działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, podlegają opodatkowaniu według stawki pozostałej, a nie według stawki dla nieruchomości...

I SA/Sz 363/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-09-07

z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni [...] m2 oraz budowli o wartości [...] zł)., W ocenie spółki, grunty i budowle po zlikwidowanej linii kolejowej...
, które nie są i nie mogą być wykorzystane do działalności gospodarczej przez wnioskodawcę, podlegają opodatkowaniu według stawki pozostałej, a nie według stawki...

I SA/Sz 100/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-13

do opodatkowania najwyższą stawką podatku - nie są i nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej przez Stronę. W związku z tym powstała nadpłata w wysokości...
nieprowadzenia działalności gospodarczej przez Stronę na niżej wskazanych działkach ewidencyjnych, według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.:, - Obręb L. , działka ewidencyjna...

I SA/Sz 101/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-06-01

linii kolejowej, które zostały wykazane do opodatkowania najwyższą stawką podatku - nie są i nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej przez Stronę...
działalności gospodarczej wszelkie tego rodzaju nieruchomości, jeżeli są w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i (w świetle wyroku TK...

I SA/Sz 528/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-21

gruntem po zlikwidowanej linii kolejowej powinna być opodatkowana w latach 2018 - 2021 jako grunt związany z działalnością gospodarczą podatnika., Zdaniem Skarżącego...
do prowadzanej przez niego działalności gospodarczej nie powinien być opodatkowany najwyższą stawką podatku od nieruchomości (czyli związaną z działalnością gospodarczą...

I SA/Sz 102/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-12

- nie są i nie mogą być wykorzystywane do działalności gospodarczej przez Stronę., Jednocześnie w korekcie deklaracji wykazano do opodatkowania:, - grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie...
o wartości - [...] zł., Organ I instancji wskazał, że wnioskowana nadpłata ma wynikać z faktu nieprowadzenia działalności gospodarczej przez Stronę na działkach ewidencyjnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100