Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 630/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-20

[...]:, - działki nr [...] związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 381 m2,, - działki nr [...] będącej gruntem rekreacyjno-wypoczynkowym o pow. 52337 m2 zwolnionej...
z podatku od nieruchomości,, - działki rolnej nr [...] stanowiącej nieużytki o pow. 6671 m2,, - budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na działce...

I SA/Rz 260/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-09

części nie był wykorzystywany do realizacji ww. działalności gospodarczej. W budynku nie były organizowane i nie odbywały się wydarzenia i imprezy z fizycznym udziałem...
do prowadzenia działalności gospodarczej w zawężony i specyficzny sposób oraz 2) pomieszczenia i fragmenty kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej równej 22 364,04 m2...

I SA/Rz 679/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-12-11

gospodarczą w ramach spółki cywilnej od 5 lipca 1993 r., na podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta. W dniu 8 marca 2001 r. do ewidencji działalności gospodarczej...
nieruchomości. Z ewidencji działalności gospodarczej podatnik wykreślony został z dniem 20 czerwca 2007 r., Umowa spółki cywilnej zawarta została w dniu 5 lipca 1993 r. pomiędzy...

I SA/Rz 31/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-03-25

z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych przed rozpoczęciem jej prowadzenia., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:, Wnioskodawca w latach 2010...
wykonywania zawodu w formie kancelarii adwokackiej. Wnioskodawca wskazał, że planuje rozpocząć działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie działalność prawnicza zgodnie...

I SA/Rz 709/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-11-15

z 22 marca 2005r., 17 października 2005r. i 20 czerwca 2006r. zostały zakupione na cele prowadzonej przez M. M. działalności gospodarczej - A., Organ podatkowy...
, że nie posiada gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnik wyjaśniał, że działki i budynek zostały zakupione w 2005 i 2006 r. na osoby...

I SA/Rz 645/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-18

są tym, iż prowadzona przez niego działalność nie jest działalnością gospodarczą, w związku z czym wymienione we wniosku nieruchomości nie powinny być opodatkowane stawkami...
przewidzianymi dla budynków i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale stawkami przewidzianymi dla pozostałych budynków. Uzasadniając swe...

I SA/Rz 586/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-10-28

działalność gospodarczą w spółce cywilnej od 5 lipca 1993r. na podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta, w dniu 8 marca 2001r. do ewidencji działalności gospodarczej...
. Z ewidencji działalności gospodarczej podatniczka wykreślona została z dniem 6 czerwca 2007r., Umowa spółki cywilnej zawarta została w dniu 5 lipca 1993r. pomiędzy: N.K....

I SA/Rz 315/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-10

działalności gospodarczej o łącznej powierzchni 1774,20 m2. Na potwierdzenie swojego stanowiska spółka wskazała na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021r. sygn. SK...
39/19 podnosząc, że ten przedmiot opodatkowania nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej i winien być opodatkowany stawką podatku od nieruchomości...

I SA/Rz 217/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-25

powyższych deklaracji wraz z wyjaśnieniami, w których powołując się na wyrok NSA z 7 kwietnia 1999r. podatnik stwierdził, że zaprzestanie działalności gospodarczej w związku...
działalności gospodarczej., Burmistrz Gminy i Miasta powziął wątpliwości co do rzetelności złożonych deklaracji podatkowych i wezwał podatnika do złożenia dalszych...

I SA/Rz 324/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-25

od nieruchomości na rok 2005, wykazując m.in. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 22.241,60 m kw. , grunty pozostałe o pow. 165.162,40 m kw...
., budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 2.351,10 m kw. , budynki pozostałe o pow. 33.236,32 m.kw. i piwnice o pow. 194,3 m kw. , a także budowle...
1   Następne >   +2   +5   +10   100