Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 304/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

działalności gospodarczej, grunty o pow. 182,87 ha jako grunty pozostałe, budynki o pow. 1.214 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki o pow. 1.801,81...
, że skoro w budynkach o pow. 1.801,81 m2 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta powinna być opodatkowana stawką podatkową jak dla budynków...

I SA/Po 305/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

działalności gospodarczej, grunty o pow. 182,87 ha jako grunty pozostałe, budynki o pow. 1.319 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki o pow. 1.696,81...
, że skoro w budynkach o pow. 1.696,81 m2 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta powinna być opodatkowana stawką podatkową jak dla budynków...

I SA/Po 303/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-19

działalności gospodarczej, grunty o pow. 182,87 ha jako grunty pozostałe, budynki o pow. 1.400 m2 jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki o pow. 1.615,81...
, że skoro w budynkach o pow. 1.615,81 m2 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, to powierzchnia ta powinna być opodatkowana stawką podatkową jak dla budynków...

I SA/Po 369/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli przez przedsiębiorcę...
lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji R. P.. Zdaniem spółki, grunty, budynki...

I SA/Po 367/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

') rozumiany w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli...
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...

I SA/Po 370/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli przez przedsiębiorcę...
lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji R. P.. Zdaniem spółki, grunty, budynki...

I SA/Po 368/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli przez przedsiębiorcę...
lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji R. P.. Zdaniem spółki, grunty, budynki...

I SA/Po 366/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

') rozumiany w ten sposób, że związanie gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku i budowli...
przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...

I SA/Po 371/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-13

. [...] polegała na przeniesieniu powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o łącznej pow. 181 148 m2 do powierzchni gruntów pozostałych...
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na kwotę [...]zł., Organ I instancji ustalił, że podatnik jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą...

I SA/Po 235/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-13

w prowadzonej działalności gospodarczej. Jej zdaniem, zasadność wniosku znajduje potwierdzenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego, 2021 r., sygn. akt SK 39/19...
maja 2020 r., nieruchomość położona w K. przy [...] była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, co powoduje, że grunty i budynki winny być traktowane jako związane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100