Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 287/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

działalności gospodarczej o powierzchni 16 878 m2 x stawka podatku 0,89 zł/m2 = 15 021,42 zł, budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 298,67 m2 x stawka podatku 0,79 zł/m2...
= 235,94 zł, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,20 m2 x stawka 22,25 zł/m2 = 293,70 zł. Łączny podatek od nieruchomości...

I SA/Op 286/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

działalności gospodarczej o powierzchni 16.878 m2 x stawka podatku 0,88 zł/m2 = 14.852,64 zł, budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 298,67 m2 x stawka podatku 0,77 zł/m2...
= 229,98 zł, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,20 m2 x stawka 21,90 zł/m2= 289,08 zł. Łączny podatek od nieruchomości...

I SA/Op 284/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

działalności gospodarczej o powierzchni 16 878 m2 x stawka podatku 0,85 zł/m2 = 14 346,30 zł, budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 298,67 m2 x stawka podatku 0,75 zł/m2...
= 224,00 zł, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,20 m2 x stawka 21,13 zł/m2 = 278,91 zł. Łączny podatek od nieruchomości...

I SA/Op 285/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

działalności gospodarczej o powierzchni 16.878 m2 x stawka podatku 0,86 zł/m2 = 14.515,10 zł, budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 298,67 m2 x stawka podatku 0,75 zł/m2...
= 224,00 zł, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,20 m2 x stawka 21,40 zł/m2= 282,50 zł. Łączny podatek od nieruchomości...

I SA/Op 288/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

działalności gospodarczej o powierzchni 16.878 m2 x stawka podatku 0,95 zł/m2 = 16.034,10 zł, budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 298,67 m2 x stawka podatku 0,81 zł/m2...
= 241,92 zł, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,20 m2 x stawka 22,80 zł/m2= 300,96 zł. Łączny podatek od nieruchomości...

I SA/Op 289/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-15

19.01.2021 r. Spółka złożyła deklarację na podatek od nieruchomości za 2021 r. (DN-1), w której do opodatkowania wykazała: grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej...
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,20 m2 x stawka 23,40 zł/m2= 308,88 zł. Łączny podatek od nieruchomości za 2021 r. wyniósł...

I SA/Op 327/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-07

. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A w upadłości likwidacyjnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 lipca 2018 r...
. - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A w upadłości likwidacyjnej (dalej określanego jako: syndyk, strona, skarżący) jest decyzja Samorządowego Kolegium...

I SA/Op 326/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-07

. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A w upadłości likwidacyjnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 lipca 2018 r...
. - prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A w upadłości likwidacyjnej (dalej określanego jako: syndyk, strona, skarżący) jest decyzja Samorządowego Kolegium...

I SA/Op 328/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-25

: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pozostałych, budynków: mieszkalnych, związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej i pozostałych. Wartość budowli...
działalności gospodarczej. Strona wyjaśniła, że prowadzi typową - w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz...

I SA/Op 328/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-07

. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A w upadłości likwidacyjnej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 lipca 2018 r...
.- prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A w upadłości likwidacyjnej (dalej określanego jako: syndyk, strona, skarżący) jest decyzja Samorządowego Kolegium...
1   Następne >   +2   +5   +10   100