Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-30

(tzn. bez wpływów ze sprzedaży biletów), można w całości uznać prowadzoną przez A działalność jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...
zastosowania, gdyż nabywa towary i usługi wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Zasady szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji kultury jaką...

I SA/Gd 527/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

na działania Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 528/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

na działania Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 529/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

na działania Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu...
. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie...

I SA/Gd 525/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-21

Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu Spółdzielnia wyjaśniła...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 526/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-21

Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu Spółdzielnia wyjaśniła...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 524/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-21

Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu Spółdzielnia wyjaśniła...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Gd 244/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-07

w kwocie [...] zł. W uzasadnieniu ww. wniosku wskazano, że Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na terenie ww. nieruchomości, teren ten stanowi wyłącznie...
w ewidencji gruntów i budynków. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek i jest nim okoliczność zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej., Kluczowe staje...

I SA/Gd 1048/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-19

, że zakupy te nie będą wykorzystywane do działalności innej niż działalność gospodarcza Gminy?, W przypadku uznania w odpowiedzi na pytanie numer 1, że w odniesieniu do zakupów...
w odniesieniu do tych zakupów. Należy uznać, że wskazane zakupy nie będą wykorzystywane do działalności innej niż działalność gospodarcza Gminy., Odnosząc się do pytania drugiego...

I SA/Gd 298/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-24

od budowli związanych z budynkami mieszkalnymi, a jedynie od niektórych, to jest tych, które są związane częściowo z prowadzoną działalnością gospodarczą'., Wnioskodawca wskazał...
gospodarczą polegającą na wynajmie lokali użytkowych, miejsc reklamowych, dzierżawie gruntu, prowadzeniu działalności społeczno - kulturalnej dla mieszkańców skarżącej spółdzielni...
1   Następne >   +2   +5   +10   100