Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 297/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-30

(tzn. bez wpływów ze sprzedaży biletów), można w całości uznać prowadzoną przez A działalność jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca...
zastosowania, gdyż nabywa towary i usługi wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Zasady szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji kultury jaką...

I SA/Gd 996/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-13

wyjaśnił, że nieruchomość jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez współwłaścicieli nieruchomości, co powoduje, że zasadne jest zastosowanie stawek...
przewidzianych dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Od ww. decyzji podatnicy wnieśli odwołanie, zarzucając naruszenie art. 2-7 u.p.o.l....

I SA/Gd 601/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-11-07

lutego 2001 r. budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (1.337 m2), dalej jako 'przedmiotowa nieruchomość'. Strona nabyła przedmiotową nieruchomość...
w celu prowadzenia na niej działalności gospodarczej, co wynika z aktów notarialnych. W 2022 r. strona nadal prowadziła działalność gospodarczą pod adresem położenia...

I SA/Gd 527/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

na działania Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 528/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

na działania Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 529/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

na działania Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu...
. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie...

I SA/Gd 525/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-21

Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu Spółdzielnia wyjaśniła...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 526/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-21

Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu Spółdzielnia wyjaśniła...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje...

I SA/Gd 524/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-21

Miasta pozbawiające dojazdu do tych nieruchomości, nie może wykorzystywać do prowadzenia działalności gospodarczej., W odpowiedzi na wezwanie organu Spółdzielnia wyjaśniła...
u.p.o.l. w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l., rozumianych w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej...

I SA/Gd 244/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-07

w kwocie [...] zł. W uzasadnieniu ww. wniosku wskazano, że Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej na terenie ww. nieruchomości, teren ten stanowi wyłącznie...
w ewidencji gruntów i budynków. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek i jest nim okoliczność zajęcia gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej., Kluczowe staje...
1   Następne >   +2   +5   +10   100