Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bk 347/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-28

) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie wpisał go również do ewidencji środków trwałych. Wszystkie wydatki poczynione w związku z zakupem przedmiotowej...
sposób powiązany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, Wnioskodawca zakwalifikował go w treści składanej deklaracji jako 'inny budynek' o którym mowa art. 5 ust. 1 pkt 2...

I SA/Bk 483/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-28

prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012...
handlowy. W związku z tym organ przyjął, że skarżąca uzyskała w 2014 r. przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli ze źródła przychodu określonego w art...

I SA/Bk 1286/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-04

gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być prowadzona w szczególności w zakresie...
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych,, - świadczenia usług przez pracownie techniczne Teatru., Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane...

I SA/Bk 276/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-05

zakupiona 28 listopada 2019 r., jednak budynek nigdy nie był w całości wykorzystywany do celów działalności gospodarczej. Do celów prowadzenia działalności wykorzystywana...
prowadzącego działalność gospodarczą, bez zawężania do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jednak nie ma powodów by wyrok ten traktować w sposób zawężający...

I SA/Bk 387/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-02-08

przyjął:, - budynki mieszkalne o powierzchni [...] m2,, - budynki pod działalność gospodarczą o powierzchni [...] m2,, - grunty pod działalność gospodarczą o powierzchni...
, 2010 r., nr [...]., Wymierzając podatek od nieruchomości według stawek najwyższych, w odniesieniu do nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą...

I SA/Bk 1286/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-16

, Teatr może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową. Działalność, o której mowa w zdaniu...
z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Teatru. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie...

I SA/Bk 377/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-05

gospodarczej (PPUH 'M' Z. D. Sklep Firmowy 'M'), o działalność polegająca na prowadzeniu komisu i sprzedaży antyków pod nazwą Sklep Antyki 'E' D. Z. W złożonym [...] kwietnia...
2003 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-1 określiła datę rozpoczęcia działalności gospodarczej na dzień 1 maja 2003 r., w zakresie...

I SA/Bk 370/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-08

, domagała się opodatkowania wymienionych przedmiotów opodatkowania stawkami 'pozostałymi', a nie, jak dotychczas, stawkami 'związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej...
to było z nieuprawnionym ujęciem i opodatkowaniem obiektów jako budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą - zamiast ujęcia ich w pozycji pozostałe...

I SA/Bk 401/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-20

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (-) 389,96 m2 budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (-) 123.923 zł wartości budowli...
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, (-) 1550,84 m2 budynków pozostałych, (-) 0,6823 użytków rolnych (zwolnionych z podatku rolnego), (-) 0,57 ha lasów...

I SA/Bk 626/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-12-30

informacjach na podatek od nieruchomości początkowo wskazała 1261,00 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 283,86 m2 powierzchni użytkowej budynków...
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w dniu [...] maja 2019 r.), by w dniu następnym złożyć 'korektę' ww. informacji, wskazując do opodatkowania ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   100