Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Lu 735/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-09-11

z działalnością gospodarczą. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Teresy J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.-P. z dnia 25 czerwca 1997 r...
z działalnością gospodarczą., W odwołaniu podatniczka przyznała, że zakupiła przedmiotową nieruchomość z zamiarem prowadzenia w niej działalności gospodarczej, jednak podała...

I SA/Lu 138/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-09-15

nr 71 poz. 312 ze zm./ w zakresie obrotu towarowego między wolnym obszarem celnym mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed 1...
rozpoczęcia działalności gospodarczej /analogicznie ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej - Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./ to jednak nie będzie błędem...

I SA/Lu 1106/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-05-19

mają obowiązek podatnicy wymienieni w tym przepisie sprawdzać, czy dana osoba prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Przepis powyższy nie odsyła również do innych...
aktów prawnych. Wprawdzie w polskim systemie prawnym funkcjonuje ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm...

I SA/Lu 310/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-12-06

./ należy interpretować w związku z przepisem art. 10 tej ustawy, który określa co jest 'źródłem przychodów' w rozumieniu ustawy., 2. Działalność gospodarcza prowadzona...
działalności pozarolniczej działalności gospodarczej i zakwestionowania z tego względu poniesionych wydatków jako nie przynoszących w danym roku podatkowym przychodów...

I SA/Lu 914/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-10-02

działalności gospodarczej, dla którego prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu, brak jest podstaw do przyjęcia, że wydatki te miały związek z działalnością gospodarczą...
działalności gospodarczej za poszczególne miesiące 1995 r. oraz należny za 1995 rok podatek dochodowy w kwocie zł 4.797,80 od wspólnych dochodów w kwocie zł 31.966,62...

I SA/Lu 717/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-03-25

Kupno i sprzedaż przez bank akcji dopuszczonych do obrotu publicznego jest działalnością gospodarczą, a dochód uzyskany z tej działalności nie jest zwolniony od podatku...
gospodarczej tj. działalności, którą bank zajmuje się profesjonalnie. Organ powołuje się przy tym na powołany wyżej wpis do rejestru handlowego oraz zapis w statucie Banku...

I SA/Lu 331/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-07

Prawidłowe dokumentowanie sprzedaży na rzecz podmiotów gospodarczych lub nieprowadzących działalności gospodarczej, leży w interesie samego podatnika, bowiem obowiązany...
jest on do prowadzenia tej sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, w przypadku, gdy wysokość obrotu na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej...

SA/Lu 343/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-12-15

/, może być tylko spółka utworzona na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm...
maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz inne środki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej nabyte przez Spółkę w okresie 3 lat od jej utworzenia., Z decyzji nr 4...

I SA/Lu 1041/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-11-26

Analizując zakres pojęcia działalności gospodarczej, należy uwzględnić wnioski wypływające z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...
akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, wskazując, iż przy ocenie zakresu pojęcia działalności gospodarczej nie można abstrahować od zamiaru podmiotu prowadzącego...

I SA/Lu 750-758/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-12-02

Zaprzestanie prowadzenia działalności przez jednego ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej, który wystąpił ze spółki, i prowadzenie działalności gospodarczej...
r. kontroli działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'W.', którego właścicielem jest Andrzej W. stwierdzono, że podatnik nie dokonał zgłoszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   21