Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 149/04 - Wyrok NSA z 2004-03-31

ustawy podatkowej podatnik prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązany jest bez wezwania w ciągu...
do dnia 20 grudnia., Oznacza to, iż obowiązek wpłacania zaliczek miesięcznych jest niezależny od wyniku rocznego działalności gospodarczej podatnika., Jeżeli zaś pomiędzy...

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

o podatku dochodowym od osób prawnych., Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa...

I SA/Łd 1497/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-07

przez podatnika podatku należnego o naliczony w fakturach VAT wystawionych przez Wiesława D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U.T. W. w O. Sprzedawca...